Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Do moderního depozitáře muzea se mohou stěhovat sbírky

1. října 2019

Východočeské muzeum v Pardubicích má od dnešního dne k dispozici moderní depozitář v Ohrazenicích. Symbolickou pásku před jeho vchodem přestřihli zástupci zřizovatele, kterým je Pardubický kraj, muzea, projektantů a zhotovitelů stavby.

„Je to skutečná revoluce v přístupu ke sbírkám. Žádné naše muzeum nemá takhle komplexní zázemí a myslím, že takových depozitářů není mnoho ani v rámci České republiky,“ konstatoval Roman Línek, který měl jako náměstek pro majetek, investice a kulturu za Pardubický kraj tuto stavbu na starosti.

„Stavba depozitáře včetně jeho vybavení za více než 82 milionů korun patří k největším projektům Pardubického kraje, které letos dokončujeme. Výraznou měrou tak přispějeme k modernizaci zázemí muzea, které bude nyní odpovídat současným trendům. Na vysoké úrovni bude prostředí pro ochranu kulturního dědictví regionu v podobě muzejních sbírek, které byly doposud uloženy v prostorách pardubického zámku. Tím se pro samotný zámek otevírají nové možnosti pro jeho využití,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také nastínil, že depozitář bude otevřen také pro veřejnost. „Ukázat školám a veřejnosti sbírkové předměty v depozitáři je pro nás velkou výzvou. V rámci badatelny připravíme režim, ve kterém se budou moci návštěvníci podívat na archiválie. Důležité je však dodržovat teplotu a vlhkost v budově, aby nedošlo právě k poškození těchto exponátů. Osobně jsem přesvědčen, že najít vhodný režim nebude problém, jelikož známe i jiná místa přístupná návštěvníkům v omezeném režimu. Jednou z nich je například kaple svatého Kříže na Karlštejně,“ řekl hejtman Netolický.

Budova depozitáře je dvoupodlažní, respektuje pavilonový charakter areálu a začleňuje se tak zcela přirozeně do stávajícího souboru budov. Celkovým záměrem bylo vytvořit dojem nedobytné tvrzi, která zároveň působí jako obří patinou poznamenaná šperkovnice. Toho se podařilo dosáhnout jak pomocí obložení předzvětralým ocelovým obkladem (cortenem), tak absencí jakýchkoliv oken a otvorů ze dvou stran budovy. Jedinečné architektonické řešení je dílem architektonické kanceláře Adam Rujbr Architects.

Průběh stavby po celou dobu pozorně sledoval Roman Línek. „Zaujalo mě, jak zde brněnští projektanti využili dvojí plášť budovy. Depozitář tak dosáhl kvalit pasivního domu. Také díky tomu zabodovala tato stavba u poroty krajské soutěže Stavba roku Pardubického kraje a získala jeden z letošních titulů,“ komentoval inovativní architektonicko-technické řešení tohoto druhu stavby Línek.

Pardubický kraj uspěl s touto stavbou v evropských projektech. „Je velkou výhodou, že jsme byli připraveni a mohli jsme tuto příležitost využít. Investice byla zařazena do strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, která poskytuje 85 procent uznatelných výdajů. Deseti procenty se podílí Pardubický kraj a pěti procenty státní rozpočet. Celková dotace Evropské unie činí skoro 69 milionů korun,“ sdělila radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová.

Pro Východočeské muzeum v Pardubicích tak vznikly vhodné prostory pro uložení sbírkových fondů s kapacitními rezervami na 20 let a adekvátní zázemí pro rozvoj sbírkotvorné činnosti. Nový objekt je bezbariérový a splňuje technické i klimatické požadavky pro optimální uložení sbírek kulturní povahy. „Dnešní den je pro nás přelomový a otevírá nám nové možnosti. Depozitář nám umožní přemístit 11 podsbírek z celkových 38, které spravujeme, a navíc tu získáme moderní provozy pro odborné ošetření sbírkových předmětů, jejich uložení a následnou digitalizaci,“ poznamenal ředitel muzea Tomáš Libánek.

Dotace EU z IROP/ITI: 68,9 mil. Kč

Dotace státního rozpočtu 4,1 mil. Kč.

Pardubický kraj 9,4 mil. Kč

Celkové výdaje projektu: 82,4 mil. Kč

Projektant: Adam Rujbr Architects s.r.o., Brno, Ing. arch. Adam Rujbr, Ing. arch. Aleš Chlád

Stavba: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Termín realizace samotné stavby: 11/2017 – 02/2019, následovaly dodávky vnitřního vybavení