Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Čas vánoční na starých pohlednicích – korálky, peříčka i obrazy války

Advent už více než sto let provází vánoční pohlednice. O tom, jak se proměňovaly a kdy nastala takzvaná zlatá éra pohlednic, se mohou přesvědčit návštěvníci internetových stránek Východočeského muzea v Pardubicích. To dnes zveřejnilo webovou výstavu Čas vánoční na starých pohlednicích. Zájemci ji najdou na www.vcm.cz/vystavy-a-expozice/webove-vystavy/cas-vanocni/

„Při přípravě vánoční výstavy jsem vybírala pohlednice typické pro svou dobu a zároveň atraktivní na pohled – samozřejmě jde jen o zlomek celého fondu. Historické vánoční pohlednice jsou velmi půvabné a u návštěvníků mimořádně oblíbené,“ říká kurátorka výstavy Renáta Tetřevová, která má ve Východočeském muzeu na starosti sbírku pohlednic.

Za dobu své existence prošly pohlednice řadou změn. „První vánoční pohlednice se objevily už v 80. letech 19. století, ale jejich největší rozvoj nastal až v takzvané zlaté éře od 90. let 19. století až do začátku 1. světové války,“ objasňuje „Tehdy se pohlednice těšily velkému zájmu a tomu odpovídalo i jejich zpracování. Většinou se jednalo o barevné litografie, dozdobované nejrůznějšími materiály: korálky, peřím, pískem, často doplňované o zlacení, případně stříbření. Vzácné nejsou ani pohlednice s nejrůznějším plastickým prolamováním,“ popisuje Tetřevová.

Ježíšek, andělé, trpaslíci a muchomůrky

Také tématika, která se na nich objevovala, byla značně různorodá. „Nejoblíbenějšími byly křesťanské vánoční motivy: Ježíšek, andělé, rozzářené kostely, betlémy. Nesmíme zapomínat, že na rozdíl od současnosti bývaly Vánoce našich předků významným náboženským svátkem a obdobím rozjímání,“ upozorňuje historička. Dalším častým námětem bývala zasněžená příroda a zvířata (zvlášť oblíbenými se staly srny na krajích lesa a ptáci na ojíněných větvích stromů), výjimkou nejsou ani muchomůrky a trpaslíci. „Ačkoli se nám z dnešního úhlu pohledu mohou některé tyto motivy zdát kýčovité, každopádně jsou cenným dokumentem dokument dobového vkusu,“ upozorňuje Tetřevová.

Politika na pohlednicích

První světová válka učinila přítrž nejen zlaté éře pohlednic, v Rakousku-Uhersku se vydávaly pohlednice loajální k monarchii, i na těch vánočních jsou k vidění vojáci. Po roce 1948 Ježíška vystřídal děda Mráz a z požehnaných Vánoc se staly svátky odpočinku dělnické třídy. „Na vánočních pohlednicích nacházíme především černobílé fotografie zasněžené krajiny nebo horských středisek, jako vystřižené z filmu Anděl na horách. Na zadních stranách vídáme text, že ´hory patří pracujícím´,“ popisuje historička.

Sbírka pohlednic Východočeského muzea se stále rozrůstá, v současnosti se připravuje její stěhování do nového depozitáře v Ohrazenicích, proto není badatelsky přístupná. „I nadále plánujeme její zveřejňování prostřednictvím webových prezentací nebo jednotlivé pohlednice ukazujeme při různých příležitostech na sociálních sítích muzea,“ uzavírá Renáta Tetřevová. Sbírka se nyní digitalizuje a zejména místopisné pohlednice jsou mimořádně cenným dokumentem rozvoje měst a obcí.