Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Archeologické léto letos láká na hrad Strádov

Milovníci archeologie si v létě opět přijdou na své. V rámci Archeologického léta je Východočeské muzeum v Pardubicích zve 16. července na zříceninu hradu Strádov na Chrudimsku. Archeologické léto pořádají Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a dalšími archeologickými pracovišti.

„Kapesní“ hrad?

Zřícenina se nachází v lesním komplexu Slavické obory, v katastrálním území Ochoz u Nasavrk. Hrad dvojdílné dispozice vznikl patrně v polovině 14. století a už v polovině 15. století ho prameny uvádí jako pustý. „Ve starší odborné literatuře se můžeme dočíst, že hrad Strádov byl miniaturním, takřka „kapesním“ hradem. Díky zalesnění oblasti, a to minimálně od barokního období, se velmi dobře dochovaly terénní pozůstatky po dřívější lidské činnosti. Pakliže tyto stopy po vzoru detektivů dokážeme správně přečíst, zjistíme, že Strádov byl hradem poměrně rozsáhlým, s opevněným předhradím, mlýnem v podhradí,“ nadšeně vypráví Jan Musil, archeolog Východočeského muzea, který prohlídku povede.

„Konec hradu je opředen tajemstvím, na základě nedokončeného opevnění předhradí se soudí, že byl horečně opevňován. Z písemných pramenů mizí po polovině 15. století,“ pokračuje Musil. A co účastníci uvidí? „Zajímavé jsou objekty v předpolí hradu, které lze s určitou mírou pravděpodobnosti ztotožnit se sídlem lapkovské družiny. Není bez zajímavosti, že v polovině 15. století na hradě sídlila penězokazecká dílna,“ upozorňuje na dobrodružnou historii místa Musil.

Nutná rezervace

Účast na komentované prohlídce je bezplatná, nutná je ovšem rezervace na e-mailu musil@vcm.cz. Sraz pro účastníky prohlídky je v 9 hodin před branou do obory, u pomníčku Františka Bokvaje (GPS 49.8635925N, 15.8217217E), maximální počet účastníků je 30. Zřícenina hradu Strádov je dobře přístupná pro pěší i pro cyklisty, vede zvlněným terénem po lesní a polní cestě. V omezené míře se dá zaparkovat na polní cestě před vstupem do obory, další možností je ponechat automobil na návsi v Libáni a na místo srazu dojít pěšky.