Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

100 let volebního práva žen

Debata 100: Ženy do politiky (ne)smí. To je název veřejné debaty, kterou pořádá Východočeské muzeum v Pardubicích ke stému výročí volebního práva žen v českých zemích. O ženách volených i volících budou diskutovat přední čeští historici zabývající se problematikou postavení žen na přelomu 19. a 20. století a za první republiky – Jana Malínská, Dana Musilová a Jiří Havelka. Debata se koná v úterý 1. října od 18 hodin v přednáškovém sále na Zámku Pardubice. Vstup je zdarma.

Otázka zapojení žen do politického života společností rezonovala již před rokem 1918. „Ale teprve v roce 1919 vyšel Volební řád do obcí, který garantoval právo volit do obecního zastupitelstva všem státním občanům nově vzniklé Československé republiky bez rozdílu pohlaví starším 21 let,“ připomíná ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

Název debaty je inspirován názvem knihy Jany Malínské Do politiky žena nesmí, proč? Diskusi budou moderovat historička Martina Halířová a Tomáš Jireček. „Budeme se ptát, jak to bylo s volebním právem za Rakouska-Uherska, kdy u nás šly ženy poprvé k volbám a kdy byla zvolena první poslankyně. Dostaneme se i ke srovnání ostatními zeměmi a zavedením rovného, všeobecného hlasovacího práva v zahraničí,“ říká Martina Halířová. Prostor bude patřit také otázkám posluchačů.

Debatu bude zaznamenávat Český rozhlas Pardubice, úryvky z ní zazní v pořadu Na nedělní vlně z Pardubic 27. října.

Medailonky diskutérů:

PhDr. Jana Malínská, Ph.D. – historička se zaměřením na české dějiny 2. poloviny 19. století s přesahem do první světové války, česko-německé vztahy a české ženské hnutí v 19. stol. a v prvních dvou desetiletích 20. století. Autorka knihy Do politiky žena nesmí, proč?

Prof. PhDr. Dana Musilová, CSc. – historička specializující se na historii 20. století a gender studies, profesorka Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Spolupracuje s Českou televizí (např. pořad Historie.cs) a Českým rozhlasem (např. cyklus Ženy a válka).

Mgr. Jiří Havelka, Ph.D. – historik Masarykova ústavu a archivu Akademie věd ČR a autor publikace Katolické političky: Český katolický feminismus (1896-1939).