Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Ing. Jiří Šura - geolog

Telefon: 466 799 245
E-mail: sura@vcm.cz

Pracuje v muzeu od roku 2002. Je absolventem MGRI 1985, obor Vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin.
Specializace: geologie
Spravuje sbírky: nerosty a horniny
Je členem Astronomické společnosti Hradec Králové

Bibliografie (výběr):

  • Šura J., 2003: Ložisko Křižanovice. Minerál, XI, 348-349
  • Šura J., 1996: Příručka k vizuálnímu vyhledávání radionuklidových zdrojů záření v železném šrotu. Jiří Šura, Pardubice. ISBN 80-902250-8-X

Další aktivity:

  • od r. 1992 soukromá praxe v oboru inženýrské geologie: průzkum pro plošné i hlubinné zakládání staveb, veškerá měření radonu, identifikace radionuklidových zdrojů ioniz. záření a jejich příslušenství