Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Odborný úsek - Přírodovědné oddělení

Přírodovědné oddělení odborně doplňuje a spravuje přírodovědné sbírky muzea, připravuje výstavy a expozice z oborů v oddělení zastoupených, sbírky zpřístupňuje badatelům a v publikacích a jinými kulturně výchovnými a vzdělávacími programy. Spolupracuje se zájmovými a odbornými sdruženími v oboru svého působení. Podílí se na plnění vědecko-výzkumných úkolů v oborech svého působení a poskytuje metodickou odbornou pomoc muzeím v regionální působnosti VČM podle zákona č. 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb.

Mgr. Jan Dolanský
vedoucí oddělení, zoolog - entomolog
E-mail: dolansky@vcm.cz
Telefon: 466 799 245, 737 479 580

Mgr. Libor Praus, Ph.D.
zoolog - obratlovci
E-mail: praus@vcm.cz
Telefon: 466 799 246

Mgr. Pavlína Kadrmasová
botanička
E-mail: kadrmasova@vcm.cz
Telefon: 466 799 247

Mgr. Lenka Šafářová, Ph.D.
botanička
E-mail: safarova@vcm.cz
Telefon: 466 799 247

Ing. Jiří Šura
geolog
E-mail: sura@vcm.cz
Telefon: 466 799 247