Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Mgr. Jan Dolanský - zoolog-entomolog

Telefon: 466 799 245
E-mail: dolansky@vcm.cz

Pracuje v muzeu od roku 1998. Je absolventem Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové.
Specializace: zoologie bezobratlých (především pavouci)
Spravuje sbírky: bezobratlí
Je členem České arachnologické společnosti

Bibliografie (výběr):

 • Dolanský J. 1996: Výskyt křečka polního (Cricetus cricetus) v okolí Chrudimi. Vč. sb. přír. – Práce a studie 4 [1996]: 165–168.
 • Dolanský J., Kasal P, Řezáč M., Fenclová I. (2001): Příspěvek k poznání arachnofauny ústeckoorlicka. Vč. Sb. Přír. – Práce a studie 8: 247–254.
 • Bryja V., Dolanský J., Kasal P., Jelínek A. a Erhart J. 2002 : Příspěvek k poznání pavouků jihozápadní Moravy. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 91–102.
 • Dolanský J. 2003: Arachnofauna písčin a bílých strání východních Čech. Vč. sb. přír. – Práce a studie 10 [2002]: 285–310.
 • Bryja V., Svatoň J., Chytil J., Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L., Erhart J. & Fenclová I. 2005: Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Mus. Moraviae, Sc. biologicae (Brno), 90: 13–184.
 • Dolanský J. 2006: Pavouci (Araneae) ostřicových porostů a litorálního pásma rybníka Malý Karlov ve východních Čechách. Vč. Sb. Přír. – Práce a studie 13: 227–230.
 • Dolanský J., Macek R. 2007: Snovačka stolová Achaearanea tabulata Levi, 1980 (Arachnida, Araneae: Theridiidae) – nový druh pavouka v České Republice Vč. sb. přír. – Práce a studie, 14: 217–218.
 • Lemberk V., Dolanský J. 2007: Příspěvek k poznání obojživelníků východních Čech Vč. sb. přír. – Práce a studie, 14: 225–230.
 • Dolanský J.: 2009: Poznámky k morfologii, fenologii a stanovištním nárokům zápřednic Cheiracanthium virescens (Sundevall 1833) a Cheiracanthium campestre Lohmander 1944 (Araneae, Miturgidae). Vč. sb. přír. – Práce a studie 16: 137–142.
 • Dolanský J., Řezáč M., Kůrka A.: 2009: Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – nový druh pavučenky v České republice. Vč. sb. přír. - Práce a studie 16: 143–144.
 • Buchar J. & Dolanský J. 2011: New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean. Klapalekiana, 47: 5–11.
 • DOLANSKÝ J., 2011:Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku. Vč. sb. přír. - Práce a studie 18: 125–140.
 • Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J.: 2015 Pavouci České Republiky. Academia, Praha. 622 pp.
 • P. Pech, J. Dolanský, R. Hrdlička, J. Lepš J. 2015: Differential response of communities of plants, snails, ants and spiders to long-term mowing in a small-scale experiment. Community Ecology 16(1): 115–124.
 • Breitling R., Bauer T., Grabolle A., Oger P., Pantini P., van Keer J., Pfliegler W. P., Jantscher E. & Dolanský J. 2016: East meets West: on the true identity of Cheiracanthium rupestre and Xysticus albomaculatus (Arachnida: Araneae: Eutichuridae, Thomisidae). Arachnol. Mitt. 52: 38–49.
 • Čapek M., Dolanský J. 2016: Pavouci národní přírodní rezervace Bukačka. Vč. sb. přír. – Práce a studie, 23: 92–122.
 • Růžička V., Dolanský J. 2016: Catching of spiders in shallow subterranean habitats in the Czech Republic. Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters 51: 43–48.