Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Telefon: 466 799 274, 702 237 514
E-mail: joskova@vcm.cz

Archeolog a sbírkový kurátor archeologické podsbírky Východočeského muzea v Pardubicích.

Absolventka magisterského studia katedry archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Specializace na problematiku mladší doby železné - laténské. Aktuálně navazuje doktorským programem na FF UHK se zaměřením na pozdní dobu halštatskou a časnou dobu laténskou.

Publikační činnost

  • Jošková, T. – Bek, T. 2019: Laténské nálezy z Třebešova, okr. Rychnov n. Kněžnou - La Téne finds from Třebešov, Rychnov nad Kněžnou District. Archeologie východních Čech 16, 33–49.
  • Jošková, T. – Militký, J. – Pešta, M. 2019: Doklady doby laténské na Přeloučsku (v tisku)
  • Mangel, T. – Jošková, T. 2019: East Bohemian finds of belt segments with a central knod and side plates as evidence of interregional contacts during the La Téne period. In: Studia Historica Nitriensia, 2019, roč. 23, Supplementum - Sedem kruhov Jozefa Bujnu, 2019.Konference (aktivní účast)

  • 20. medzinárodná konferencia / 20th international conference KELTI / DIE KELTEN / THE CELTS 17.–20. 5. 2019; Slovensko (Vysoké Tatry – Stará Lesná); Poster - (společně s Mgr. T. Mangelem, Ph.D.); téma: "Předběžné výsledky nových nedestruktivních výzkumů čtyřúhelného valového areálu v Markvarticích, okr. Jičín"
  • "Early Iron Age in Central Europe" 4.–6. 8. 2019; Polsko (Wroclaw); přednáška (AJ) s posterem; téma: "Late Iron Age and early La Tene settlement in Mikulovice, Pardubice district"
  • Studentská archeologická konference - "Progresivní metody v archeologii " 13.–14. 9. 2018; téma "Nové nedestruktivní archeologické prospekce na lokalitě Markvartice, okr. Jičín"