Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Ekonomický úsek - Archeologické oddělení

Spravuje archeologické sbírky muzea a spolupracuje s orgány státní správy v oblasti archeologické památkové péče. Podílí se na plnění vědecko-výzkumných úkolů v oborech svého působení. Poskytuje metodickou odbornou pomoc muzeím v regionální působnosti VČM podle zákona č. 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb.

Oprávněná organizace je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále ZAV) na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 a smlouvy mezi Akademii věd ČR a muzeem ze dne 12. 11. 2002 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Úřední hodiny archeologického oddělení: úterý a čtvrtek 8–11 h a 13–15 h.
Případně dle individuální telefonické/emailové domluvy

Mgr. Tomáš Zavoral, DiS.
vedoucí oddělení, terénní výzkumná činnost
archeologie městských jader, novověká archeologie
E-mail: zavoral@vcm.cz
Telefon: 773 819 042

Mgr. Tereza Jošková
kurátor archeologické sbírky, doba laténská
E-mail: joskova@vcm.cz
Telefon: 702 237 514

Mgr. Miroslava Cejpová, Ph.D.
kurátor archeologické sbírky, středověká archeologie
E-mail: cejpova@vcm.cz
Telefon: 608 312 832, 466 799 284

PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
kurátor archeologické sbírky, germánská a římská archeologie
E-mail: jilek@vcm.cz
Telefon: 773 819 212

PhDr. Jan Musil
archeolog
E-mail: musil@vcm.cz
Telefon: 722 985 535

Bc. Petra Skácelová
dokumentátorka - administrativa
E-mail: skacelova@vcm.cz
Telefon: 702 239 119

Mgr. Dominik Děcký
archeolog, dokumentátor
E-mail: decky@vcm.cz
Telefon: 702 243 936

Mgr. Kristýna Bulvová
archeolog, kurátor archeologické sbírky
mladší a pozdní doba kamenná
E-mail: bulvova@vcm.cz
Telefon: 773 819 041