Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Mgr. Michaela Langová, Ph.D.

Telefon: 466 799 273
E-mail: langova@vcm.cz

Pracuje v muzeu od roku 2019
Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Specializace: starší doba bronzová a únětická kultura v Čechách, pohřební ritus, pohřbívání na sídlištích, struktura osídlení

Bibliografie:

Kapitoly v monografii:

 • Kuna, M. a kol. 2014: Archeologický atlas Čech. Vybrané památky od pravěku do 20. století. Praha. (včetně internetových stránek www.archeologickyatlas.cz)

Články:

 • Langová, M. - Hlásek, D. - Ernée, M. 2019: Befestigte Siedlungen der älteren und beginnenden mittleren Bronzezeit in Böhmen. In: Meller, H. - Friedrich, S. - Küßner, M. - Stäuble, H. - Risch, R. (Hrsg.), Siedlungsarchäologie des Endneolithikums und der frühen Bronzezeit. 11. Mitteldeutscher Archäologentag vom 18. bis 20. Oktober 2018 in Halle (Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 20/II. Halle (Saale), 761-774.
 • Ernée, M. - Dobeš, M. - Langová, M. - Limburský, P. 2019: Spätkupferzeitliche und frühbronzezeitliche Siedlungen und Siedlungsbauten in Böhmen. In: Meller, H. - Friedrich, S. - Küßner, M. - Stäuble, H. - Risch, R. (Hrsg.), Siedlungsarchäologie des Endneolithikums und der frühen Bronzezeit. 11. Mitteldeutscher Archäologentag vom 18. bis 20. Oktober 2018 in Halle (Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 20/II. Halle (Saale), 775-806.
 • Langová, M. v tisku: Die nachklassische Phase der Aunjetitzer Kultur in Brandýs an der Elbe. Ein Beitrag zur Siedlungskeramik der böhmischen Aunjetitzer Kultur. In: Reinecke´s Erbe. Terminologie, Chronologie und Identität in Mitteleuropa zwischen 2300 and 1600 v. Chr.
 • Kos, L. – Langová, M. 2018: Příspěvek k problematice archeologie říční nivy na základě nových nálezů doby římské z Poděbrad, okr. Nymburk. Archeologie ve středních Čechách 2018/2, 943-958.
 • Ernée, M. – Langová, M. 2018: Die Frühbronzezeit zwischen Böhmen und Sachsen – die Welt in Bewegung/Počátek doby bronzové mezi Čechami a Saskem – svět v pohybu. In: Wolfram, S. – Fajt, J. – Mölders, D. – Winzeler, M. (Hrsg.), Liebe, Leid und Luftschlößer. Sachsen – Böhmen 7000. Begleitband zur Sonderausstellung. Dresden, 38-45.
 • Langová, M. – Švédová, J. 2017: Staroúnětický hrob z Chotětova (okr. Mladá Boleslav). Archeologie ve středních Čechách 21, 235-243.
 • Langová, M. – Danielisová, A. 2015: Sídlištní areál starší doby bronzové v Brandýse nad Labem. Objekty s lidskými kosterními pozůstatky. In: Bátora, J. – Tóth, P. (ed.), Keď bronz vystriedal meď. Zborník príspevkov z XXIII. medzinárodného sympózia „Staršia doba bronzová v Čechách, na Moravě a na Slovensku“. Levice 8. – 11. októbra 2013. Nitra – Bratislava, 201-216.
 • Danielisová, A. – Langová, M. et al. 2013: Mohyla únětické kultury z Brandýsa nad Labem jako doklad ojedinělých pohřebních praktik starší doby bronzové. Archeologické rozhledy 65/2, 56-88.
 • Langová, M. – Danielisová, A. 2013: Bestattungsritus der Aunjetitzer Kultur in Brandýs an der Elbe (Mittelböhmen). „Siedlungsbestattungen“ - ein ganz normaler Teil des Bestattungsritus? In: Müller-Scheeßel, N. (Hrsg.), „Irreguläre“ Bestattungen in der Urgeschichte: Norm, Ritual, Strafe …? Akten der Internationalen Tagung in Frankfurt a. M. vom 3. bis 5. Februar 2012. Bonn, 239-250.
 • Langová, M. – Danielisová, A. 2013: Mohyla únětické kultury z Brandýsa nad Labem. Archeologie západních Čech 5, 36-44.

DALŠÍ AKTIVITY:

 • Pedagogické působení: Ústav pro archeologii FF UK