Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Mgr. Kristýna Bulvová - archeoložka

Telefon: 466 799 283, 773 819 041
E-mail: bulvova@vcm.cz

Pracuje v muzeu od roku 2010. Je absolventem Filozofické fakulty UHK v oborech Prezentace historických věd a archeologie.
Specializace: terénní výzkumná činnost, archeologie neolitu
Spravuje sbírky: archeologie

Kristýna Bulvová

Bibliografie (výběr):

  • Academia.edu
  • Bulvová-Cebová, K. 2014: Zoomorfní plastika kozla z mladší doby kamenné z Třebosic (okr. Pardubice). Zborník Slovenského Národného múzea CVIII – 2014 Archeológia 24, 9 - 15, Zoomorophic sculpture of a goat from the late stone age from Třebosice (Pardubice District).
  • Cebová, K – Zavoral, T. 2014: Archeologické situace z přelomu 13. a 14. století v Popkovicích (okr. Pardubice). Archeologie východních Čech 5 (2013), 58 - 86.
  • Kašpárek, F. – Zavoral, T. – Cebová, K. 2013: Raně středověké pohřebiště v Bezděkově (okr. Pardubice). Archeologie východních Čech, Supplementum 1, 130 – 145.
  • Kašpárek, F. - Cebová, K. 2011: Archeologické objekty v recentním prostředí na výzkumu v Dražkovicích (okr. Pardubice), Zprávy České archeologické společnosti, Archeologické výzkumy v Čechách 2010, sborník referátů z informačního kolokvia, Praha, 19.
  • Cebová, K. - Kašpárek, F. 2011: Záchranný archeologický výzkum na k.ú. Dražkovice v roce 2010 (okr. Pardubice) (nová zjištění slezkoplatěnického osídlení).
  • Cebová, K. - Kašpárek, F. 2011: Zjišťovací archeologický výzkum v okolí Machoňovy pasáže, Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště za rok 2010, Pardubice, 8-10, 38-41.