Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický 7/1998

Studie

Vít VOKOLEK: Sídliště lidu popelnicových polí v Libišanech, 3-18
Alena PAZDEROVÁ: Sociální kategorie obyvatel rychnovského panství ve světle nejstarších českých katastrů, 19-62
Jaroslav ŠŮLA: Bigamista v Třebechovicích pod Orebem (List z historie kriminality na opočenském panství v XVIII. století), 63-70
Věra DOLEŽALOVÁ: Podíl spolků na kulturním životě v Hradci Králové v 60. - 80. letech 19. století, 71-92

Materiály

Petr VOREL: Nález archiválií z 16. - 18. století v klenebních zásypech tzv. Kaňkova sálu na pardubickém zámku, 93-106
Veronika KOVÁŘOVÁ-PRAXOVÁ: Poutní místo na Svatém poli v Přelouči, 107-128
Zdeňka MÍKOVÁ: Medaile a plakety ve východních Čechách z počátku 20. století, 129-140
Pavel SVITÁK: „Deník“ Ing. Jana Kašpara, 141-196
Vladimír KALÁB: Církevní matriky okresu Pardubice, 197-207

obalka_vcsh07_1998.jpg