Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obratlovci

Pěnice hnědokřídlá

Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis)

Obyvatelka rumištní vegetace, zarostlých silničních příkopů s rozptýlenými keři a lesostepních strání. Na valech ji můžeme zastihnout nejčastěji v období jarního tahu od poloviny dubna do začátku května, nepravidelně hnízdí v zanedbanějších zahradách sousedního pardubického „Norimberku“.

Pěnice hnědokřídlá

Pěnice pokřovní

Pěnice pokřovní (Curruca curruca)

Jedná se o náš nejmenší druh pěnice. Jejím domovem jsou ty nejhustší křoviny. V lidských sídlech se nejčastěji ozývá z živých plotů, v zemědělské krajině se s ní setkáme v hustých souvislých porostech trnky obecné (Prunus spinosa). Tento druh pravidelně hnízdí v živých plotech v zahradách pardubického „Norimberku“, odkud běžně zalétá i do hustších keřů na zámeckých valech. Jde o tažný druh zimující v Africe. V Pardubicích ji lze zastihnout od počátku dubna do začátku září.

Pěvuška modrá

Pěvuška modrá

Pěvuška modrá (Prunella modularis)

Skrytě žijící obyvatelka hustších křovin. Jen zřídka se nám může poštěstit pozorovat samce pěvušky prozpěvujícího z vrcholku keře nebo mladého smrčku. Hnízdo pěvušky, které bývá ukryto v houštinách nízko při zemi, je celé zhotoveno z mechu. Samice do něj snáší druhově typická čistě modrá vajíčka. Pěvuška v současnosti na valech nehnízdí, ale můžeme ji zde zastihnout pravidelně v době jarního tahu od konce března do konce dubna.

Zvonohlík zahradní

Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

Tento drobný žlutošedý pěvec je o poznání menší než vrabec. Sameček zvonohlíka je velmi vytrvalý zpěvák. Svůj švitořivý zpěv přednáší z vyvýšeného místa, např. z vrcholku stromu, z drátu elektrického vedení nebo také za obřadného svatebního letu, při kterém se vznáší v obloucích s nepravidelným netopýřím letem kolem místa, ze kterého vyletěl. Je zajímavé, že zvonohlík není původem náš pták. Jeho vlastí je západní Středomoří, odkud se na naše území rozšířil až koncem 19. století. I v současnosti naši zvonohlíci tráví zimu na jihu Evropy. Na valech můžeme zvonohlíka zastihnout od konce března do srpna. Zvonohlík je blízký příbuzný kanára divokého (Serinus canaria), jehož domestikované populace jsou hojně chovány pro potěšení i v domácnostech.