Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Bezobratlí

Cedivečka zelená

Cedivečka zelená (Nigma walckenaeri) (3,5–5 mm)

Možná jste už někdy viděli drobnou cedivečku zelenou, usazenou na zdi nebo na okenním rámu. To je celkem výjimečná příležitost k jejímu pozorování. Běžně tento druh totiž žije na listech stromů a keřů, kde je díky svému zbarvení těžko k nalezení. Pokud chcete zkusit nalézt cedivečku zelenou v jejím typickém prostředí, zaměřte se na pátrání na listech keře ptačího zobu. Cedivečky zelené na nich rády předou své bělavé ploché síťky.

Lepovka jižní

Lepovka jižní (Scytodes thoracica) (3,5–5 mm)

Je to jeden z nejpodivnějších pavouků naší fauny. V nápadně vyklenuté hlavohrudi má uložené žlázy, produkující lepivý sekret. Pomocí něho dokáže lepovka během zlomku vteřiny přilepit svou kořist k podkladu, a tím ji znehybnit. Lepovka byla opakovaně nalezena v budovách na zámku a jejich okolí. Je to u nás vzácný teplomilný druh, vázaný na lidská sídla.

Nomáda dvouskvrnná

Nomáda dvouskvrnná (Nomada bifasciata) (8–12 mm)

Pokud uvidíte poletovat nízko nad zemí hmyz, který nápadně připomíná vosu, ale přitom dosahuje zhruba poloviční velikosti, tak to může být nomáda. Není příbuzná vosám, ale kupodivu se jedná o včelu! Na rozdíl od většiny svých příbuzných se nomády uchylují k parazitickému způsobu života. Nebudují pro své potomstvo komůrky se zásobou pylu a nektaru, ale kladou svá vajíčka do komůrek cizích samotářských včel.

Ohniváček, samice

Ohniváček hřebenorohý (Schizotus pectinicornis) (8–9 mm)

Dospělce se občas podaří najít na stoncích trav nebo na listech keřů. Ohniváček hřebenorohý patří do čeledi čevenáčkovitých – je tedy příbuzná známějšímu červenáčku ohnivému (Pyrochroa coccinea). Na zámeckých valech můžete potkat oba druhy.