Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Rekonstrukce na Zámku Pardubice

24. ledna 2019

Rekonstrukce v letech 2019-2020

Roky 2019 až 2021 znamenají pro Východočeské muzeum v Pardubicích a Zámek Pardubice velké změny. V lednu 2019 odstartoval rozsáhlý projekt rekonstrukce v paláci i hospodářských budovách, dostavby výstavních sálů na místě někdejších zámeckých sýpek a budování nových expozic. Stavbu provádí firma ARCHATT PAMÁTKY.

Pardubický kraj má na projekt z evropského programu ITI pro Hradecko-pardubickou aglomeraci získat 95milionovou dotaci, vysoutěžená cena stavebních prací je včetně DPH 119 milionů korun. Další prostředky budou potřeba na nové vybavení interiérů a expozici Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. Realizace této části v roce 2021 plynule naváže na stavební práce.

Rekonstrukce, dostavba a nové expozice

V zámeckém paláci stavebníci vyřeší dlouholeté neduhy stavebně-technického stavu památky a připraví prostory pro vybudování nové expozice Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. Upraví povrchy a skladbu podlah, zapraví poškozené části omítek a obnoví kamenické prvky. Pro návštěvníky to znamená především uzavření rytířských sálů a kaple Tří králů.

V místě někdejší truhlárny v budově čp. 2 najde ideální prostor expozice Pernštejnské zbrojnice. Rekonstrukce se dočká také přednáškový sál v přízemí této budovy, v patře pak vznikne pedagogický a výtvarný atelier. Nové výstavní sály budou také v dostavbě dvou traktů původních sýpek. Za hospodářskými budovami budou mít své zázemí dílenské provozy.

Stavební práce vycházejí z generelu dlouhodobé prezentace Zámku Pardubice jako pernštejnské rezidence, který dal Pardubický kraj v minulých letech zpracovat a připomínkovat třem významným českým architektům – Josefu Pleskotovi, Ladislavu Lábusovi a Petru Všetečkovi.

Část expozic zůstane přístupná

Po dobu rekonstrukce zůstanou veřejnosti přístupné expozice Pardubice – příběh města a archeologická expozice Proti proudu času. Z důvodu rekonstrukce nebudou expozice bezbariérově přístupné.

Muzeum nabízí prohlídky v okolí zámku a ve městě

I když rytířské sály nejsou po dobu rekonstrukce přístupné, nabízí Východočeské muzeum prohlídky krytu civilní obrany, zámeckého areálu, historického jádra města nebo procházku okolo staveb moderní architektury v Pardubicích. Novinkou jsou od jara 2019 prohlídky pro děti, které budou věnované poznání pardubických legend a historického centra a také tajemství krytu civilní obrany. V plánu je i uspořádání některých tradičních akcí, jako jsou muzejní noc, dětský den či divadelní festival Pernštejn(l)ove. Další program bude Východočeské muzeum pružně připravovat podle harmonogramu stavby.