Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Živost skla

Termín a místo konání: celoroční program v expozici moderního skla S.K.L.E.M. – SVĚT KRÁSY, LEHKOSTI, ELEGANCE, MAGIE a v pedagogickém ateliéru
Vstupte do unikátního světa této hmoty. Sklo, potažmo vybrané exponáty pro vás budou představovat reálné ukázky, kde si ověříte některé fyzikální zákonitosti – např. lom světla, propustnost světla či jiné. Čeká vás i malý kvíz a několik hokusů pokusů.
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Délka programu: 60 min.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura
Klíčová slova: sklo, fyzikální vlastnosti, exponát, lom světla, propustnost světla
Výstupy – žák: žák se seznámí v reálném prostoru s některými fyzikálními jevy, které sklo definují, naučí se orientovat v expozici při vyhledávání odpovědí do znalostního kvízu

Kontaktní osoby:
Mgr. Monika Kabešová
e-mail: edukace@vcm.cz
tel.: 737 151 543

Mgr. Lucie Dočekalová
e-mail: edukace@vcm.cz
tel.: 601 693 160

Výukový program je možné si objednat na pondělí až pátek od 8 do 15 hodin pro max. 30 žáků.
Objednávku lze telefonicky nebo e-mailem zrušit nejpozději jeden den předem.
Vstupné za program včetně vstupu do expozice – 50 Kč/žák, 2 osoby pedagogického doprovodu zdarma.

Rezervace
Živost skla

Živost skla

Živost skla