Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

OD PRVNÍCH MAJITELŮ PARDUBIC PO PERNŠTEJNY

Celoroční program v historické expozici
Arcibiskup Karla IV., otec Jiřího z Poděbrad nebo nejvyšší královský hofmistr – to jsou někteří z dávných majitelů města Pardubic. Společně poznáme nejen je, ale i legendy, které opřádají některé erby. Naučíme se číst v rodokmenech a také zjistíme, jak to bylo s proslulými požáry v Pardubicích.
Vhodné v různých modifikacích pro žáky 3. – 6. tříd ZŠ
Vzdělávací oblasti:
Člověk a jeho svět (tematický okruh Místo, kde žijeme)
Člověk a společnost (vzdělávací obor Dějepis)
Délka programu 60 min.
Výukový program je možné si objednat na pondělí až pátek od 8 do 15 hodin pro max 30 žáků.

Objednávky:
Mgr. Pavla Procházková
e-mail: prochazkova@vcm.cz
tel.: 773 819 210, 466 799 275, nejlépe v 7.30 – 8.00 hodin
Objednávku lze telefonicky zrušit nejpozději jeden den předem.
Vstupné za program včetně vstupu do expozice
každý žák 20 Kč, pedagogický doprovod (2 osoby) zdarma