Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

1910: Otevření Chomrákovy autoškoly

Růžová linka

Počátky motorismu jsou úzce spojeny s vynálezem spalovacího motoru a jeho zdokonalováním. První automobilky vznikaly na konci 19. století, v Německu to byl například Benz, ve Francii Peugeot. Do Pardubic tyto nové stroje vpadly se začátkem 20. století.

Pohlednice sportovních a závodních automobilů, Laurin & Klement, typ FCR, 1908

Vincenc Chomrák, kolem 1900


Pardubická strojírna Františka Dvořáka měla na samém počátku 20. století tendence automobily sama stavět, ale tato snaha neměla dlouhého trvání. Konkurence byla velmi silná. Na domácí půdě působila společnost Laurin & Klement, znatelná byla i síla cizozemských značek, jako například Peugeot. Nové i použité automobily v Pardubicích prodával sportovní nadšenec a původně cyklista Vincenc Chomrák (1871–1935). Nejprve nabízel automobily právě francouzské značky Peugeot, poté i vozy z podniku Laurin & Klement. Roku 1910 si zde zřídil údajně první autoškolu v Rakousku Uhersku. Další podnikatelé jej záhy následovali a za první republiky už v Pardubicích fungovalo několik prodejců automobilů.

Modrá linka

Pardubice, čelní fronta starého nádraží, v popředí osobní automobily, jízdní kola a zastávka autobusů, kolem 1930


Po první světové válce počty osobních i nákladních automobilů rychle rostly a s tím přišly i problémy. Stále modernější a rychlejší automobily dělaly hluk a řidiči nedodržovali předpisy. Otřesy také narušovaly statiku domů starého města. Docházelo k dopravním nehodám, parkující automobily překážely a město zřejmě již tehdy zoufale potřebovalo obchvat.
Pro potřeby motoristů vznikala ve městě infrastruktura, vybudovaly se garáže, parkoviště, servisy a v neposlední řadě vznikla rozsáhlá síť čerpadel benzinu. Z motorismu profitovala jako výrobce benzinu místní rafinerie Fanto.
Drožkáře, kteří rozváželi lidi po městě, pomalu nahrazovala vozidla taxislužby a s pomocí státních poštovních autobusů vznikly za první republiky zárodky městské hromadné dopravy.

Žlutá linka

ZAJÍMAVOSTI

Osudný bál: Hrabě Trautmansdorf jel před dvěma dny z plesu, který okolní šlechta pořádala v H. Městci, po automobilu do Pardubic. Při prudké jízdě vypadl koš se skvosty a prádlem. Škoda se páčí na 20.000 zl., a nabízí se nálezci veliká odměna.
Osvěta lidu, 1901