Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

1894: Dokončení radnice

Růžová linka

Nová radnice těsně po dostavbě, 1894

Pardubická radnice vyrostla kvůli snaze města dostat pod jednu střechu různé instituce. Šlo jednak o samosprávu a její organizace, tedy městský úřad, městskou policii, městskou spořitelnu, muzeum nebo měšťanskou besedu, ale i o organizace podléhající ministerstvům, jako berní úřad a okresní soud.
Z architektonické soutěže vzešel vítězně návrh pražského architekta Jana Vejrycha (1856–1926), podle jehož plánů mezi lety 1892 a 1894 nová radnice vyrostla. Vejrych do svažité parcely mezi Pernštýnským náměstím a Wernerovým nábřežím vetkl čtyřkřídlou budovu. Hlavní i zadní průčelí jsou trojpodlažní.

Modrá linka

Hlavnímu průčelí dominuje dvojice věží, které budově dávají žádoucí reprezentativnost, o kterou městu šlo. Vejrych jejich užitím rozrušil mohutný blok radnice, aby jej přiblížil šířce domů na náměstí, které jsou znatelně menší. Kanceláře vedení města jsou zdůrazněny obloukovými okny svázanými arkádou, nad jejímiž sloupy stojí freskové personifikace nezištnosti, poctivosti a občanské statečnosti. Výzdobu doplňují reliéfy zástupců českých stavů 16. století ve výklencích věží.
Výzdoba zadního průčelí je skromnější, tvořená zejména sgrafitovým dekorem. Vévodí mu postavy mezi okny druhého patra podle kartonů Mikoláše Alše. V souladu s určením objektu pro kulturní akce pořádané Měšťanskou besedou znázorňují personifikace tance, recitace a přednášek, hudby a kultury obecně.

Pohled do velké zasedací síně, po 1894

Bourání barokní radnice a přilehlých domů, 1893

Promyšlenost Vejrychova řešení je patrná v dobře osvětlených interiérech. Výzdoba se soustředila do jednacího sálu zastupitelstva, kde se nachází vlastenecké alegorie Vlasti a Obce od Karla Ludvíka Klusáčka.
Stavba byla od vzniku předmětem kontroverzí. Odpůrci ji napadali zejména kvůli demolici původní barokní radnice a změně městského panoramatu. Pro stoupence moderního stavitelství byla naopak radnice dokladem Vejrychovy následováníhodné píle.

Žlutá linka

ZAJÍMAVOSTI

K žádosti Spolku majitelů domů před volbami vydá se vyhláška zákazu lepení plakátů na domy a popisování a mazání domů hesly neb čísly kand. listin.
Zasedání městské rady v Pardubicích 25. 7. 1923

Naříditi M. Prinzové, aby do 1. srpna 1919 přeložila nevěstinec jinam na vhodnější místo, jinak bude donucena nevěstky odstraniti.
Zasedání městské rady v Pardubicích 12. 3. 1919