Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Prohlídka pernštejnské truhly

18. srpna 202413:00 - 14:00 14. července 202413:00 - 14:00

Kaple Tří králů

Po staletí nikdo netušil, že se v podzemí Zámku Pardubice skrývá pokladnice. Masivní tři a půl metru dlouhou a metr širokou truhlici z hrubě tesaných fošen pobitou železnými pásy objevil v malém sklepení pod zámeckou kaplí správce zámku teprve v 20. století. Do současnosti se zachovala nejen díky stabilnímu klimatu, ale především protože již od dob Viléma z Pernštejna nemohla vzhledem ke svým rozměrům sklípek opustit. Truhla sloužila jako trezor uchovávající nejvýznamnější listiny, smlouvy, zlato a cennosti. Dimenzovaná byla na stovky kilogramů zlata a stříbra. Přístup k ní vede přes zámeckou kapli dolů po úzkém točitém schodišti a podzemními chodbami přes několikeré masivní dubové dveře s mohutnými zámky. Samotnou truhlu zabezpečují petlice a mechanické zámky. Dnes je to jediná dochovaná součást pozdně gotického mobiliáře zámku. V roce 2018 se podařilo dokončit její konzervaci.

Nejbližší komentované prohlídky budou v neděli 14. 7. a 18. 8. 2024 vždy od 13 hodin
Kapacita je omezena na 10 osob
Vstupné 180 Kč/plné, 90 Kč/snížené (žáci, studenti, senioři)
Bližší informace na tel. čísle 773 819 028

On-line vstupenka 14. 7.

Sraz v pokladně Zámku Pardubice (Labská brána). Začátek prohlídky ve 13 hodin
Základní vstupné 180 Kč, snížené 90 Kč (žáci, studenti, senioři)
E-vstupenka opravňuje k jednorázovému vstupu

On-line vstupenka 18. 8.

Sraz v pokladně Zámku Pardubice (Labská brána). Začátek prohlídky ve 13 hodin
Základní vstupné 180 Kč, snížené 90 Kč (žáci, studenti, senioři)
E-vstupenka opravňuje k jednorázovému vstupu