Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách

Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách

Rytířské sály, velký gotický sál, zbrojnice


Vydejte se do časů pozdní gotiky a rané renesance! Tehdy pardubický zámek a okolní město sloužily jako hlavní rezidence nejbohatšího šlechtického rodu v Čechách a na Moravě – pánů z Pernštejna. Během sedmi desetiletí (1491–1560) se na pardubickém zámku vystřídaly tři generace pernštejnského rodu. Zámek procházel zásadními přestavbami, kterými se zdokonalovaly dvě jeho základní funkce: byl pohodlným reprezentačním sídlem nejbohatší šlechtické rodiny a zároveň sloužil i jako nedobytná pevnost. Tyto dvě role pardubický zámek spojuje v ojediněle dochované dokonalosti. Vítejte na dvoře pánů z Pernštejna!

Rod Pernštejnů v Čechách a na Moravě

Seznamte se s rodem Pernštejnů ve velkém gotickém sále v přízemí zámeckého paláce – animovaný film vypráví rodovou pověst a nástěnná malba s bohatou heraldickou výzdobou zachycuje rodokmen tří generací od Viléma z Pernštejna (+1521) do jeho vnuků. Projděte se po podlahové mapě, ze které září nejvýznamnější pernštejnská sídla.

Rod Pernštejnů ve velkém gotickém sále

Rod Pernštejnů ve velkém gotickém sále

Pardubické sídlo a Evropa

Pardubice byly v první polovině 16. století významným mocenským a ekonomickým centrem, odkud Pernštejnové ovlivňovali domácí i evropské dějiny. Nejbohatší rod v zemi mohl svoje sídlo vyzdobit tím nejlepším, co bylo dispozici. I po půl tisíciletí dokládají pozůstatky původní výzdoby interiérů dosud nedoceňovanou skutečnost: pardubický zámek byl nejstarším skutečným renesančním sídlem v Čechách.
Nechte se unést nádherou a kvalitou nástěnných maleb v rytířských sálech podle předloh Lucase Cranacha staršího a dalších špičkových umělců té doby. Nahlédněte za viditelné zdi a odhalte postupné vrstvení jednotlivých fází stavebního vývoje zámku i jeho role v rámci celého města.

Rodová galerie

Rodovou galerii pardubických Pernštejnů naleznete v jednom z nejlépe dochovaných renesančních sálů s původním kazetovým stropem, který je sám o sobě cenným exponátem. Obrazy namaloval uznávaný malíř Petr Nikl a podařilo se mu v nich spojit moderní portrét s hlubokým porozuměním renesanční době a původním prostředím autentického sálu, kde Pernštejnové skutečně žili.

Zámecké valy – pevnostní unikát evropského stavitelství

Pardubický zámek je vzácným dokladem pevnostního stavitelství z doby před půl tisíciletím. Tehdy se naši předkové potýkali se složitým problémem: jak se chránit před stále dokonalejším dělostřelectvem, schopným pobořit i silné kamenné hradby? Řešením byly mohutné zpevněné sypané zemní valy s nárožními rondely, obehnané hradbou na úpatí a vodním příkopem. V Pardubicích se tento obranný systém dochoval v původní podobě jako jediný ve střední Evropě. To si ověříte i příjemnou procházkou po zámeckých valech, které jsou oázou zeleně uprostřed rušného města. Tato část expozice je umístěná v přechodu ze zámku na valy.

Sláva a pád pernštejnské zbrojnice

Třetí generace Pernštejnů skončila na Pardubicích neslavně. Finanční krize Jaroslava z Pernštejna vedla k prodeji panství královské komoře (1560). Ani to na úhradu dluhů nestačilo. Rozprodávalo se vše, co dříve Pernštejnům patřilo. Tak se v archívu dochoval přesný obraz skvělé zbrojnice, kterou do poloviny 16. století na pardubickém zámku vybudovali. Byl to na svou dobu ohromný zbrojní sklad, ze kterého bylo možné vyzbrojit armádu o několika tisících mužů.

V expozici poznáte zbrojnici v době, kdy už se rozprodávala. Má to svou výhodu: jako potenciální kupec si můžete ochrannou zbroj ale i chladné a palné zbraně vyzkoušet. Už jste někdy stříleli z hákovnice?

Vstupné a doba prohlídky
Vstupné: 220 Kč /snížené 110 Kč
Možné navštívit samostatně nebo jako komentovanou prohlídku (každou celou hodinu od 10 do 17 h).
Bezbariérově přístupná je pouze část okruhu - Velký gotický sál a Pernštejnská zbrojnice.
Čas trvání prohlídky: cca 60-120 minut, s průvodcem 60 minut výklad a následně volný vstup do celého okruhu.
Otevřeno každý den od 10 do 18 h, mimo pondělí.
Rezervace vstupenek na rezervace@vcm.cz, 773 819 028, 601 078 491

On-line vstupenka

Sraz v pokladně Zámku Pardubice (Labská brána)
Základní vstupné 220 Kč, snížené 110 Kč, rodinné 440 Kč, skupinové 3 300 Kč.
E-vstupenka opravňuje k jednorázovému vstupu