Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Grafiky Ivo Křena

Od 3. 11. 2022, expozice S.K.L.E.M., 2. patru zámku

Ivo Křen, kurátor sbírky skla Východočeského muzea v Pardubicích a aktivní výtvarník, mistr barevného linorytu, zanechal během tří desetiletí svého působení v muzeu nesmazatelnou stopu. Dokončení svého životního díla – expozice českého skla S.K.L.E.M. – se hrou osudu nedočkal, zemřel nedlouho před jeho završením.
Památku Iva Křena se jeho kolegové rozhodli připomenout doplněním expozice o jeho linoryty, které kongeniálně doplňují vystavená díla sklářských výtvarníků. Zápůjčka Křenových děl ze soukromé sbírky na pardubickém zámku bude dlouhodobá.

Krajina v poledním žáru, autor Ivo Křen

Modrá laguna, Island, autor Ivo Křen

Zelený den, autor Ivo Křen

Vlčí máky III, autor Ivo Křen

Komentovaná prohlídka expozice ve spolupráci Východočeské galerie a Východočeského muzea
Od grafiky ke sklu
5. 11. 2022 od 16 do 18 h
, Východočeská galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše – Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2
Doprovodný program k výstavě Ivo Křena v Domě U Jonáše zve návštěvníky k nahlédnutí pod povrch autorovy tvůrčí i profesní práce. Křen řadu let působil jako kurátor ve Východočeském muzeu v Pardubicích a jako znalec českého ateliérového skla je autorem zdejší stálé expozice S.K.L.E.M. Ve spolupráci s Východočeským muzeem a sklářskou skupinou Rubikon se návštěvníci nejprve seznámí v Domě U Jonáše s jeho linorytovou grafickou tvorbou, které se věnoval ve svých volných chvílích, a následně se zmiňovanou expozicí S.K.L.E.M. v prostorách zámku.
Vstupné: 40 Kč (k zakoupení na pokladně Východočeské galerie v Pardubicích)