Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Muzejní akademie 2023/2024

Přednáška Jiří Toman: pardubický fotograf

Zajímáte se o svět kolem sebe a chcete se dozvědět víc o historii, umění přírodovědě, architektuře nebo o práci muzejníků? Považujete se za aktivního seniora nebo seniorku? Právě pro vás připravilo Východočeské muzeum v Pardubicích speciální program Muzejní akademie.

Vždy ve středu od 9 hodin, většinou jednou za 14 dní . Kurz plný přednášek, komentovaných prohlídek a procházek se koná v přednáškovém sále na Zámku Pardubice, v jeho okolí nebo v muzejním depozitáři v Ohrazenicích.

Permanentka na celý program stojí 500 Kč (22 akcí) - VYPRODÁNA. Aktuálně je možné vybrat si jen některá témata z nabídky a platit za každou akci zvlášť (komentované prohlídky 100 Kč, přednášky 50 Kč).
V případě zájmu o účast nás kontaktujte na e-mailu bekera@vcm.cz nebo na telefonním čísle 607 034 110.

od 2024 nově i odpolední program

Pro velký zájem přidáváme odpolední variantu našeho oblíbeného programu Muzejní akademie! Vždy ve středu od 15 hodin, většinou jednou za 14 dní.
Permanentka na odpolední program stojí 300 Kč (13 akcí).
V případě zájmu o účast nás kontaktujte na e-mailu bekera@vcm.cz nebo na telefonním čísle 607 034 110.

LEDEN 2024, vždy od 9 a od 15 hodin

3. 1. – přednáška Stavění máje a jiné dosud živé obyčeje (Michal Hambálek)
Jaké zvyky se pravidelně dodržovaly v regionu východních Čech? Jedním z nich jsou zpravidla v květnu postavené máje, de facto dočasné dominanty obcí. Nejedná se ale o jediný starobylý a dodnes praktikovaný zvyk, k dalším obyčejům patří například i stínání kohouta nebo vodění Jidáše. Přednáška se zaměří také na metodu dokumentace těchto tradic a způsoby jejich ochrany.

17. 1. – přednáška Zbraně Divokého západu (Jan Tetřev)
Z dobrodružných filmů známe pušky Winchester, revolvery Colt a Smith & Wesson. Aktéři přestřelek na Divokém západě však byli vybaveni mnohem pestřejší směsicí zbraní, než se objevuje ve filmech a vývoj legendárních amerických zbraní byl plný slepých uliček a bankrotů.

31. 1. – prohlídka Ochrana sbírek muzejní povahy – muzejní depozitář v Ohrazenicích (Nikol Holubová)
Muzea hrají klíčovou roli ve společnosti, neboť představují významný zdroj pro zprostředkování duchovních hodnot a vzdělanosti. Zároveň jakožto paměťové instituce shromažďují, spravují a zpřístupňují kulturní i přírodní dědictví. Aby muzea dostála svých společensko-vědních úloh a rolí, je třeba specificky přistupovat k jednotlivým artefaktům a dbát na ochranu sbírkových fondů muzejní povahy. Muzea totiž nesou odpovědnost za zachování dědictví, hodnot a sounáležitost identit – a to nejen pro současnou, ale především i pro budoucí generaci.
Proč je ochrana sbírkového fondu tak důležitá? Jak přistupujeme k ochraně velmi početné sbírky ve Východočeském muzeu? Jaký vliv mají klimatické podmínky na rozličné materiály? Lze digitalizací zajistit prevenci před poškozením? A jak můžete k ochraně kulturního a přírodního dědictví přispěv i vy? Na všechny tyto otázky odpoví unikátní prohlídka moderního depozitáře na detašovaném pracovišti v Ohrazenicích.
SRAZ U BRÁNY V OHRAZENICÍCH – rozdělení na dvě skupiny

ÚNOR 2024, vždy od 9 a od 15 hodin

14. 2. – vycházka Zimní ptačí hodinka (Libor Praus)
Na zámeckých valech to žije i v zimním období. Díky pestrým přírodním zákoutím a plným krmítkům lze v areálu Zámku Pardubice zastihnout v této nehostinné části roku okolo 20 ptačích druhů. V rámci muzejní akademie se vydáme na zimní procházku po valech, která bude zaměřená na pozorování a určování ptáků nejen na krmítkách. Pokusíme se společně spočítat počet zaznamenaných ptačích druhů i odhadnout počet všech jedinců ptáků zdržujících se uvnitř opevnění pardubického zámku. Účastníci vycházky obdrží informace o zodpovědném přikrmování ptáků a dozví se i rizika, které tato oblíbená aktivita může ptačím populacím přinášet.

28. 2. – přednáška Archeologické poznání doby velkého stěhování národů ve východních Čechách (Jan Jílek)
Období velkého stěhování národů představuje důležitý mezník evropských dějin, tvoří pomyslné rozhraní mezi pozdní antikou a raným středověkem. Jak vypadala situace v 5. a 6. století na území východních Čech? Stál tento region stranou velkých dějin? Nejen tyto otázky budou předmětem přednášky.

BŘEZEN 2024, vždy od 9 a od 15 hodin

13. 3. – přednáška Století svateb (Daniela Klvaňová)
Textilní sbírky Východočeského muzea ukrývají historické oděvy a s nimi i kusy vzpomínek na nejdůležitější chvíle v životech mnoha lidí. Takovými svědky velkých okamžiků jsou například svatební šaty, na kterých lze sledovat (nejen) postupnou proměnu módy. Na přednášce se společně ponoříme do sbírky odívání a doplňků, která nám na fotografiích vyjeví svatební oděvy z 20. století.

27. 3. – Vulkánova dílna: sopečné jevy od A do Z (Jiří Šura)
O sopkách na Zemi ze všech úhlů pohledu: trocha mytologie, věda dělá kotrmelce, proč sopky soptí, druhy sopečné činnosti, kde sopky nacházíme a proč, "postvulkanické" jevy, dobro i zlo, sopky ve světě, v Evropě, Vulkánova islandská pobočka v akci, sopečná minulost Čech, Moravy a Slovenska, ale také doporučení, kam za „živými“ sopkami.

DUBEN 2024, vždy od 9 a od 15 hodin

10. 4. – komentovaná prohlídka konzervátorských dílen v Ohrazenicích (Jana Malá)
Pojďte se s námi podívat pod ruce našich zručných restaurátorů do jejich dílen, kde pečují o tisíce sbírkových předmětů. Ukážeme Vám práci se starými tisky, kompletování archeologických nálezů nebo opravy kovových zámků.
SRAZ U BRÁNY V OHRAZENICÍCH

24. 4. – přednáška Jiří Toman: pardubický fotograf (Veronika Schiebelová)
V roce 2024 uplyne 100 let od narození Jiřího Tomana. Pojďte si společně připomenout výjimečného pardubického fotografa, jeho dílo a život na fotografiích z fotoarchivu Východočeského muzea. V jeho dílu najdete zachycení dobové atmosféry a genia loci pardubických staveb i okolní polabské krajiny.

KVĚTEN 2024, vždy od 9 a od 15 hodin

15. 5. – komentovaná prohlídka Za bylinami zámeckých valů (Lenka Šafářová)
Zámecké valy již z dálky poutají zejména svým bohatým porostem dřevin, a to jak planě rostoucích druhů, tak pěstovaných ovocných odrůd. Pohlédneme-li však k zemi, zjistíme, že i společenstvo bylin představuje nebývale pestrou směs rostlin s řadou zajímavých a užitečných druhů.

22. 5. – komentovaná prohlídka Po stopách Ladislava Machoně v Pardubicích (Matěj Bekera)
Vydejte se s námi na komentovanou procházku po velkých veřejných stavbách, které ve městě navrhl architekt Ladislav Machoň! Nebudou chybět Okresní finanční úřady se soudem, ředitelství pošt a telegrafů, nájemní domy na Smetanově náměstí, poštovní úřad na třídě Míru a také soukromá zakázka na palác Passage. Součástí prohlídky budou i ukázky nerealizovaných vizualizací.
Doprovodný program k publikaci Cesta k modernímu městu
Projekt byl realizovaná s finanční podporou ministerstva kultury

29. 5. – přednáška Naše nejstarší města aneb fenomén oppid v mladší době železné (Tereza Jošková)
Seznamte se s fenomenálními nemovitými situacemi z posledních dvou staletí před zlomem letopočtu! Již v počátcích archeologie byla těmto reliktům dávné minulosti věnována značná pozornost a později byly uváděny do souvislosti s doklady nejstarších měst. V rámci jejich vnitřních i vnějších ploch nacházíme často obrovské množství artefaktů, včetně importů, nechybí však ani doklady řemeslné výroby a organizované zástavby. Jak se to ve skutečnosti má a nemá s těmito (většinou) výšinnými a masivně opevněnými areály a kolik jich na našem území můžeme nalézt, odpoví archeologická přednáška.

ČERVEN 2024, vždy od 9 a od 15 hodin

12. 6. – Regionální tisk ve sbírkách Východočeského muzea (Kateřina Kovalčuková)
Jak vypadaly nejstarší noviny vydané v Pardubicích? Jaké tituly můžeme najít v naší muzejní sbírce? O čem všem informovaly? Najdeme v nich i bulvární nebo pouze seriózní informace? Jak se změnily během více než 100 let? Pro odpovědi si přijďte do přednáškového sálu Zámku Pardubice.
ZMĚNA PROGRAMU - prohlídka bude realizována v přednáškovém sále Zámku Pardubice

ZÁŘÍ 2023

13. 9. – komentované prohlídky krytu civilní obrany (Jana Tichá)
Prohlídka krytu velitelského štábu civilní obrany z roku 1953! Pojďte s námi zjistit, jak měla v případě napadení země nepřítelem, tato budova fungovat a kdo zde sloužil.
Tušíte, jak vypadal dobový operační sál, odmořovna nebo telefonní ústředna?

20. 9. – Pivo Sluneční bárka – aplikovaný výzkum, společenský sál od 9 hodin (Jan Jílek)
Přednáška o bronzovém vědru z Kladiny s promítáním dokumentu a ochutnávkou nejstaršího bylinného piva v Evropě nazvaném Sluneční bárka. Přijďte se dozvědět zajímavosti o jedinečném archeologickém nálezu a zároveň se seznámit s recepturou , kterou uvařil Pivovar Bohdaneč na Kutnohorsku ve spolupráci s Experimentálním pivovarem Univerzity Palackého.

27. 9. – přednáška Rituály ve středověku (Jan Musil) - z důvodu nemoci komentovaná prohlídka numismatické expozice přesunuta na 11. 10.
Rituální chování provází člověka již od nejstarších dob. Ačkoliv si to možná ani sami neuvědomujeme, i v naší moderní současnosti se s rituály poměrně běžně setkáváme. Nejinak tomu bylo i ve středověku. V naší přednášce se seznámíme s problematikou přechodových rituálů (postřižiny, pasování do rytířského stavu apod.), základových obětin, vymezování prostoru, magické ochrany vlastnického práva k nemovitostem (např. smlouva v hrobě), k němuž mimo jiné patřil i výprask na pamětnou. V neposlední řadě si přiblížíme instituci tzv. božích soudů – ordálů, zejména v podobě soudních soubojů.

ŘÍJEN 2023


11. 10. – Mincovní poklady pardubického muzea – komentovaná prohlídka numismatické expozice (Ladislav Nekvapil)
Komentovaná prohlídka představí oceňovanou numismatickou expozici Peníze si do hrobu nevezmeš, která byla veřejnosti zpřístupněna v závěru roku 2021. Jednou ze čtyř částí expozice je prezentace denárového pokladu z Chýště, který je v současnosti nejcennějším mincovním nálezem numismatické muzejní sbírky. Na tento depot společně s několika dalšími, jež se ukrývají v depozitáři pardubického muzea, včetně procesu vedoucího od nálezu až k vystavení, se zaměří historik a kurátor Ladislav Nekvapil.

18. 10. – přednáška Úžasní pavouci (Jan Dolanský)
Pavouci jsou významnou skupinou v naší fauně a v přírodě mají nezastupitelnou roli. Ačkoli v počtu druhů za hmyzem zaostávají, v počtu jedinců (pokud porovnáme dravé druhy) se jim směle blíží. Pavouci jsou přítomni téměř všude. Dokonce žijí i pod vodou, v jeskyních, hluboko v půdě a samozřejmě také u vás doma ve vašem bytě. Svou anatomií, fyziologií i chováním nepřestávají udivovat laiky i odborníky, kteří se jejich výzkumu zabývají. Během přednášky se seznámíme s významnými zástupci pavoučího řádu, zajímavostmi z jejich života (včetně intimního) a také něco trochu o lidech, kteří je zkoumají a metodách jejich práce.

25. 10. – přednáška Jitka Forejtová 100! (Jan Ivanega)
Během komentované prohlídky expozice S.K.L.E.M. se kurátor Jan Ivanega zaměří na díla Jitky Forejtové, sklářské výtvarnice, od jejíhož narození uplyne 25. října 2023 neskutečných sto let. Ukážeme si její napínavou uměleckou cestu od grafiky přes hutnicky tvarované a lisované sklo ke keramice a zpět ke sklu, které od sedmdesátých let 20. století pojímala zcela novátorsky. Jak je na našich komentovaných prohlídkách expozice skla zvykem, nebude chybět překvapení!

LISTOPAD 2023

8. 11. – workshop Sklo z různých úhlů, všemi smysly (Monika Kabešová, Michal Hambálek)
V tento den vás čeká jedinečná prohlídka expozice S.K.L.E.M., kde dostanete možnost vnímat sklo z nečekaných úhlů. Při malém kvízu si ověříte některé fyzikální zákonitosti - např. lom světla, propustnost světla či jiné. K dalšímu zkoumání skla také využijete difrakční brýle, hmat, sluch, ale i čich. Součástí bude i návštěva „sklářské dílny“.

22. 11. – přednáška Vilová čtvrť Na Olšinkách – plány vs realita (Matěj Bekera)
Víte, že urbanisté Vladimír Zákrejs a Josef Šejna zamýšleli zastavět čtvrť Na Olšinkách vilovou zástavbou už v roce 1908? Přestože zde nakonec vznikly především činžovní domy, sokolovna, Husův sbor a plavecký bazén, částečně se původní záměr vilové zástavby podařilo realizovat. Především díky podnikatelskému záměru Ferdinanda Potůčka a Václava Hořeňovského vyrostl nedaleko železniční dráhy soubor vil z přelomu dvacátých a třicátých let 20. století. Právě těmto nadčasovým obytným objektům bude přednáška věnována.

Program je pouze v přednáškovém sále Zámku Pardubice.

PROSINEC 2023

6. 12. – přednáška Karlovina: velká asanace (Veronika Schiebelová)
V 70. letech minulého století prošla dosavadní zástavba mezi ulicemi Jindřišská a Karlova zásadní změnou. Asanace staré čtvrti se dotkla hlavně ulic Karlova, Jindřišská, Hostýnská, Jiříkova a Žitná. Pojďte si s námi připomenout před asanační podobu této lokality na dobových fotografiích z muzejního fotoarchivu.

Vilová čtvrť Na Olšinkách, vila Antonína Čížka

Vilová čtvrť Na Olšinkách, vila Ladislava a Emilie Hořeňovských

Karlovina: velká asanace

Karlovina: velká asanace