Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Březen – měsíc dřeva

1. - 31. března 202410:00 - 18:00

Areál pardubického zámku, depozitář v Ohrazenicích

Dřevo je materiálem, který nás dodnes obklopuje takřka na každém kroku, a to navzdory tomu, že se dnešní době někdy přezdívá „plastová“. Nechte se tímto fascinujícím materiálem okouzlit i během přednášek, dětských programů, mimořádných prohlídek, přírodovědných procházek a dalších akcí pořádaných v průběhu března.

Středa 6. 3. od 17 h – Pravěká studna a monoxyl pohledem experimentální archeologie
Přednáší Radomír Tichý
Tématem je opracování dřeva kamennými broušenými nástroji mladší doby kamenné v průběhu archeologického experimentu. Po sérii experimentů s výrobou nástrojů samotných, se obracíme k tématům výroby dlabaného člunu (z kmene stromu – monoxyl) a roubení studny. Archeologické nálezy z východních Čech jsou velmi důležitým vodítkem archeologického experimentu. Co jsme se dozvěděli?

Přednáškový sál Zámku Pardubice, vstupné 50 Kč

Monoxyl, Východočeské muzeum v Pardubicích

Úterý 12. 3. od 16 h – Zubříci pod střechou – program o dřevozpracujících řemeslech
Vedou edukátoři, program zařazený do Zubříkova klubu
Tesař, truhlář a šindelář, znáš tato povolání? Všichni pracují se dřevem, unikátním materiálem, který nám poskytl domov, teplo a základ pro klidný život. Dřevu v tomto programu budeme věnovat hlavní pozornost a společně ho prozkoumáme jako základní materiál pro rozvoj řemesel. Navštívíme „dubový poklad“ pod zámeckou kaplí a pokusíme se sestavit vlastní střechu. Přijďte si zkusit položit šindel!

Pedagogický ateliér, vstupné 50 Kč, rezervace: edukace@vcm.cz

Sobota 16. 3. od 14 h – prohlídka Pernštejnské truhly s archeologem
Prohlídku vede Jan Musil
Ve sklepení pardubického zámku pod kaplí zasvěcené Třem králům se nalézá velmi neobvyklý prostor. Pod ochranou vyšší moci zde byla vybudována trezorová místnost uzavřená několika masivními železem pobitými dveřmi. Uvnitř se nalézá unikátní tři a půl metru dlouhá a metr široká truhla z hrubě tesaných fošen pobitých železnými pásy. Tato dubová truhla vážící přes 800 kilogramů sloužila jako trezor uchovávající nejvýznamnější pernštejnské listiny, smlouvy, zlato a cennosti. Dřevo na truhlu bylo smýceno kolem roku 1496.
S archeologem Janem Musilem se vypravíme objevovat tajemství a záhady spojené s tímto unikátním pozdně gotickým pamětníkem slávy rodu Pernštejnů.

Kaple Tří králů, vstupné 180 Kč, nutná rezervace na e-mailu rezervace@vcm.cz nebo 773 819 028. Začátek prohlídky: pokladna Zámku Pardubice

Prohlídka Pernštejnské truhly s archeologem

Prohlídka Pernštejnské truhly s archeologem

Prohlídka Pernštejnské truhly s archeologem

Prohlídka Pernštejnské truhly s archeologem

Čtvrtek 21. 3. od 15 h – Poklady ze dřeva: Prohlídka depozitáře a restaurátorských dílen
Historik umění Jan Ivanega ukáže, jak se dřevo pod rukama zručných řezbářů a sochařů proměňovalo v sochy světic a světců a restaurátorka dřeva Eva Salavcová přiblíží, jak o tak podmanivý materiál správně pečovat

Depozitář Ohrazenice, vstup zdarma, z důvodu omezené kapacity nutná rezervace míst na e-mailu rezervace@vcm.cz

Prohlídka depozitáře a restaurátorských dílen

Prohlídka depozitáře a restaurátorských dílen

Neděle 24. 3. od 10 do 17 h – Velikonoce na zámku
Kouzlo a půvab dřeva: ukázky zručnosti řemeslníků a elegantní zpracování materiálu – soustružená figurální tvorba již legendárního Aloise Doležala, a tajemství ruční výroby dýmek Stanislava Baťi.

Areál pardubického zámku, vstup zdarma

Stanislav Baťa, ruční výroba dýmek

Stanislav Baťa, ruční výroba dýmek

Sobota 30. 3. od 14 h – Historie zapsaná v paměti stromů: procházka po dřevinách v zámeckém areálu
Vede botanička Lenka Šafářová
Valy pardubického zámku jsou oázou přírody uprostřed rušného města. Můžeme zde potkat více jak 200 druhů rostlin. Na procházce po zámeckých valech si prohlédneme nejzajímavější zástupce ze skupiny dřevin, poučíme se o jejich údržbě a dozvíme se i užitečné informace o jejich využití.

Valy zámeckého areálu, vstup zdarma

Trouchař kmenový

Trouchař kmenový (Uloma culinaris) (Pardubice-Trnová, 5. 3. 2024)
Trouchař kmenový se vyskytuje především na borovicích. V komůrkách pod kůrou lze dospělce zastihnout i během zimy a brzy na jaře. Jeho larvy vyhledávají dřevo prorostlé myceliem dřevokazných hub. Jako všichni potemníci i tento druh vydává charakteristický zápach díky fenolickým látkám, které jim slouží jako chemická ochrana.

Lesák rumělkový

Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) (Černá za Bory, 18. 3. 2024)
Tento nápadně zbarvený brouk s výrazně plochým tělem indikuje cenné přírodní biotopy s množstvím starých a odumírajících stromů. Je chráněn zákonem a místa s jeho hojným výskytem jsou vyhlašovány jako evropsky významné lokality. Jeho larvy jsou také zploštělé a žijí ve škvírách pod kůrou stromů.

Potemník

Potemník (Neatus picipes) (Pardubice, Zámek, 20. 3. 2024)
Tento druh potemníka se vzhledem i velikostí velice podobá známému škůdci potemníkovi moučnému (Tenebrio molitor). Na rozdíl od něj jeho larvy žijí v trouchnivém dřevě. S dospělci se můžete setkat již v předjarním období – obvykle ve škvírách pod odchlípnutou kůrou stromů. Dorůstá velikosti 12–16 mm.

Procházka po dřevinách v zámeckém areálu

Dřeviny v zámeckém areálu

Procházka po dřevinách v zámeckém areálu