Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Políbeni múzou – osobnosti umění ve východních Čechách

28. březen - 25. dubna 202318:00 - 19:00

přednáškový sál

Čtvrtý přednáškový cyklus Východočeského muzea v Pardubicích o umění ve východních Čechách, tentokrát zaměřený na širokou paletu umělců působících nejen v místním regionu. Přednášky se primárně zaměří na architekty, stavitele, malíře a další osobnosti „políbené múzou“. Mezi témata jarních přednášek patří tvorba projektanta místní radnice Jana Vejrycha, stavby pardubických architektů a stavitelů Františka Nekvapila nebo Václava Otakara Medka a dílo slavného semínského rodáka Josefa Gočára. Cyklus zakončíme klíčovou osobností českého malířství z tzv. generace Národního divadla Mikolášem Alšem a autorkou pardubického Prioru Růženou Žertovou.

28. 3. 2023 od 18 h
Východočeské stopy architekta Jana Vejrycha
Přednáší Jan Ivanega

Autora pardubické radnice, pražského architekta Jana Vejrycha (1856 až 1926), není třeba Pardubanům představovat. Kromě ikonické radnice, která je jeho vrcholným dílem, však v širším okolí Pardubic pilný Vejrych navrhl i celou řadu dalších staveb. Cílem přednášky je vysvětlit, jak s nimi pardubická radnice souvisela, jaký měly pro své současníky Vejrychovy realizace význam a co si z jeho díla zachovalo platnost až do současnosti.

Východočeské stopy architekta Jana Vejrycha, přednáší Jan Ivanega

Východočeské stopy architekta Jana Vejrycha, přednáší Jan Ivanega

Východočeské stopy architekta Jana Vejrycha, přednáší Jan Ivanega

Východočeské stopy architekta Jana Vejrycha, přednáší Jan Ivanega

4. 4. 2023 od 18 h
Architekti a stavitelé Pardubicka František Nekvapil a Václav Otakar Medek
Přednáší Matěj Bekera

Podobu moderních Pardubic neutvářely primárně známé osobnosti moderní architektury jako Josef Gočár, Ladislav Machoň nebo Pavel Janák, ale především regionální a místní architekti nebo stavitelé. Cílem přednášky je představit dvě polozapomenuté osobnosti pardubické architektury a stavebního řemesla první poloviny 20. století Františka Nekvapila a Václava Otakara Medka. Autoři několika vilových objektů na Bílém Předměstí či nájemních domů v centru města, se podíleli také na stavbě několika velkých stavebních projektů ve městě. Důraz bude kladen na jejich barvité využívání dobových architektonických trendů.

Wintrova ulice, čp. 893

Kostelní ulice, čp. 95

Sakařova ulice, čp. 970–971

Wintrova ulice, čp. 128

11. 4. 2023 od 18 h
Od Winternitzů k Fantovi – práce Josefa Gočára v rodném kraji
Přednáší Jakub Potůček

Historik umění Jakub Potůček bude tentokrát přednášet o Gočárových stavbách v Pardubickém kraji. Kromě známých staveb jako jsou Anglobanka, hotel Grand nebo Winternitzových mlýnů, které architekt navrhl, ale neprojektoval, se přednáška zaměří na projekty benzinových stanic společnosti Fanto.

Od Winternitzů k Fantovi – práce Josefa Gočára v rodném kraji. Přednáší Jakub Potůček

Od Winternitzů k Fantovi – práce Josefa Gočára v rodném kraji. Přednáší Jakub Potůček

Od Winternitzů k Fantovi – práce Josefa Gočára v rodném kraji. Přednáší Jakub Potůček

Od Winternitzů k Fantovi – práce Josefa Gočára v rodném kraji. Přednáší Jakub Potůček

18. 4. 2023 od 18 h
Mikoláš Aleš
Přednáší Klára Zářecká

Přednáška o hlavním malíři generace národního divadla a jeho spojení s pardubickým uměleckým prostředím.

Mikoláš Aleš – druhý život, přednáší Ondřej Chrobák

25. 4. 2023 od 18 h
Růžena Žertová – architektka domů i věcí
Přednáší Petr Klíma

Přednáška věnovaná vynikající architektce, designérce a výtvarnici Růženě Žertové se zaměří na její architektonické dílo. Ačkoliv byla Žertová známá téměř výhradně jako autorka projektů obchodních domů ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století v čele s pardubickým Priorem, pozoruhodná je i její pozdější tvorba, která se obrací především k rodinnému bydlení. Všestranné tvůrčí schopnosti architektka uplatnila také v řadě návrhů interiérů a adaptací. Přednáška upozorní i na její dosud neznámé studie československého pavilonu pro Expo 67 v Montrealu nebo území zahradnické přehlídky ve Vídni.