Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Padouch nebo hrdina?

26. září - 7. listopadu 202317:00 - 18:00

Přednáškový sál, vstupné 50 Kč

Rozporuplné role osobností českých dějin

CYKLUS HISTORICKÝCH PŘEDNÁŠEK

Padouch, hrdina, nebo snad obojí? V novém cyklu historických přednášek nabídnou přední historici netradiční pohled na kontroverzní činy významných postav českých dějin. Petr Vorel odhalí dosud neznámé osudy dvou defenestrovaných šlechticů Viléma Slavaty a Jaroslava Bořity z Martinic a zamyslí se nad tím, proč zrovna oni byli v roce 1618 vyhozeni z oken Pražského hradu. Petr Čornej přiblíží husitského hejtmana, jehož nezasloužená pověst zrádce provázela staletí. Michal Groman představí nejednoznačný osud Františka Kriegela, který jediný odmítl podepsat Moskevský protokol v roce 1968. Příběh Gustáva Husáka, dodnes odlišně vnímaného veřejností v Čechách a na Slovensku, bude vyprávět autor jeho oceňované biografie Michal Macháček. Dojde také na Záviše z Falkenštejna, knížete Metternicha a příslušníky rodu Schwarzenbergů.

Přednášky začínají vždy v úterý v 17 hodin v přednáškovém sále Východočeského muzea na velkém nádvoří Zámku. Jednorázové vstupné 50 Kč. Vstupenky na přednášky si můžete zakoupit i z pohodlí domova.

26. 9. 2023 od 17 hodin
Záviš z Falkenštejna: rytíř, básník, zrádce či černokněžník?
Přednáší Václava Kofránková

Otevřená vzpoura proti Přemyslu Otakarovi II. a později i skandální vztah s Přemyslovou vdovou Kunhutou ze Záviše učinily jednu z nejrozpornějších, a proto i nejpřitažlivějších postav českého středověku. Oslnivý rytíř, ale též dobrodruh, jehož slabinou se stala touha po moci a zvýšení prestiže vlastního rodu, završil svou životní pouť na popravišti před hradem Hluboká. Jeho dramatický osud je dodnes předmětem spekulací i zdrojem umělecké inspirace.

Záviš z Falkenštejna, 19. století

Mikoláš Aleš: Jan Čapek ze Sán, 1901


3. 10. 2023 od 17 hodin
Jan Čapek ze Sán: hrdina od Baltu a zrádce od Lipan
Přednáší Petr Čornej

Přednáška se zaměří na rozporuplný obraz husitského hejtmana, který se proslavil tažením k Baltu a zároveň získal nezaslouženou pověst zrádce, jenž, ač zdaleka ne jediný, opustil lipanské bojiště. Od obou událostí uplynulo či uplyne 590 let. Závěr se pak soustředí na málo známé Čapkovo působení v Uhrách, kde válčil v žoldu polského krále.

10. 10. 2023 od 17 hodin
Karlové ze
Schwarzenbergu mezi hrdinstvím a padoušstvím
Přednáší Jan Ivanega

Dějiny knížecího rodu Schwarzenbergů psala řada osob, které lze označit za padouchy i hrdiny, od člena vojska Zikmunda Lucemburského na křížové výpravě proti husitům až po slavného heraldika, který v předvečer Mnichova přísahal věrnost Československé republice. Cílem procházky po dějinách knížecího „padoušství“ a „hrdinství“ bude poukázat na nesmyslnost černobílých rychlých odsudků.

Karel IV. ze Schwarzenbergu

Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu

Erkinger ze Schwarzenbergu

Pražská defenestrace roku 1618

17. 10. 2023 od 17 hodin
Proč v květnu 1618 padali z oken Pražského hradu právě Slavata a Martinic?
Přednáší Petr Vorel

V přednášce autor představí předběžné výsledky nového výzkumu situace v Království českém těsně před vypuknutím stavovského povstání. Odkryje dosud zcela neznámé pozadí těžké finanční krize, jejímž projevem byl panovnický bankrot roku 1615 a následně zcela nově nastavená daňová a fiskální správa celé země. Zaměří se na roli, kterou v těchto aktivitách hráli do roku 1618 místodržící Slavata a Martinic.

24. 10. 2023 od 17 hodin
Pragmatik i vizionář: Klemens Wenzel Lothar kníže Metternich?
Přednáší Marie Macková

Lev salonů a miláček dam nejvyšší společnosti, pragmatický diplomat v rozbouřených časech, civilista ve válce, architekt dlouhého míru, věrná opora svého císaře, aristokrat povznesený nad ostatní, politický emigrant: to všechno byl Klemens Wenzel Lothar kníže Metternich, pán na Kynžvartu.

T. Lawrence: Klemens Wenzel von Metternich (asi 1835)

31. 10. 2023 od 17 hodin
Gustáv Husák: z Mírova na Pražský hrad
Přednáší Michal Macháček

Meziválečný intelektuál, komunista, odbojář a povstalec, po válce první muž na Slovensku, trestanec, historik, tvář Pražského jara i stárnoucí normalizátor. Symbol, ale také manžel a otec. V čem byl Husák synem své doby, a kdy jí naopak dokázal přesáhnout? Jak se dostal do vězení, a nakonec i do sídla českých králů? Co si o něm mysleli v Moskvě, jakou úlohu sehrával v česko-slovenských vztazích a jaké místo zaujímá v našich dějinách? Povídání nejen o tom za doprovodu obrazové a filmové prezentace.

Gustáv Husák (1986)

František Kriegel

7. 11. 2023 od 17 hodin
František Kriegel: voják, lékař, komunista
Přednáší Martin Groman

Jaké byly osudy muže, který jako jediný v srpnu 1968 odmítl podepsat Moskevský protokol? Byl to osamělý odpor nebo výsledek celoživotní statečnosti? A jak se s tím dá skloubit velení Lidovým milicím v únoru 1948? Kolik se toho vejde do jednoho osudu? Beseda s autorem knihy Kriegel – Voják a lékař komunismu Martinem Gromanem.

František Kriegel