Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Muzejní akademie 2023

Zajímáte se o svět kolem sebe a chcete se dozvědět víc o historii, přírodovědě, architektuře? Považujete se za aktivního seniora nebo seniorku? Právě pro vás připravilo Východočeské muzeum v Pardubicích speciální program Muzejní akademie.

Půlroční kurz plný přednášek, komentovaných prohlídek a procházek se koná v přednáškovém sále na Zámku Pardubice nebo v jeho okolí, a to pravidelně jednou za 14 dní – vždy ve středu od 9 hodin.

PROGRAM MUZEJNÍ AKADEMIE 2023

4. 1.přednáška Módní salóny první republiky a vliv na zakázkové šití za socialismu (Daniela Klvaňová)
Známou eleganci první republiky utvářely i módní salony s tvůrci zvučných jmen, kde vznikaly modely v těsném kontaktu s francouzskou módou a kde se udávaly módní trendy. Zde vznikaly oděvy vysoké kvality z prvotřídních materiálů. Představeny budou ty nejvýraznější z těchto módních salonů a jejich pozdější vliv na zakázkové šití v socialistickém Československu.

18. 1.komentovaná prohlídka výstavy Kdy jste je viděli naposledy? (Libor Praus)
1. 2.přednáška Elity v časech římského impéria (Jan Jílek)
15. 2.přednáška Zbraně československých legionářů (Jan Tetřev)
1. 3.přednáška Letem laténským světem – Keltové ve východních Čechách (Tereza Jošková)
15. 3.komentovaná prohlídka Dubový poklad – pernštejnská truhla (Michal Hambálek)

29. 3.komentovaná prohlídka Muzejní knihovna (Kateřina Kovalčuková)
Podíváte se do prostor, které nejsou otevřeny veřejnosti. Uvidíte uložení knih v depozitáři, poznáte naše knižní fondy, nejstarší knihy i nejvzácnější tisky a mnoho dalších zajímavostí, které naše knihovna badatelům nabízí. Ukážeme si knihovnický program Verbis pro zápis knih do katalogu a také samotný muzejní katalog.

12. 4.přednáška Jícha, kaše, zvěřina, nadívané veveřice aneb jak se vařilo a jedlo ve středověku (Jan Musil)
V souvislosti se studiem každodenního života ve středověku a raném novověku se v této přednášce dotkneme problematiky stravování, vaření, kuchařského vybavení a do určité míry i stolování v průběhu vrcholného středověku a novověku. V tomto exkurzu doslova nakoukneme pod pokličku v kuchyních na středověké vesnici, v měšťanské domácnosti či do jídelny hradního pána. Na základě dochovaných archeologických i archivních pramenů poukážeme na chutě a způsoby, které se od těch dnešních poměrně značně lišily. V závěru se budeme věnovat sbírkám českých kuchařských receptů, které předcházejí vydání monumentálního díla M. D. Rettigové.

26. 4.komentovaná prohlídka Bílé Předměstí „pardubická Ořechovka“ (Matěj Bekera)

10. 5.Entomologická vycházka (Jan Dolanský)
Hmyz je naší nejbohatší skupinou živočichů. Mnoho druhů lze potkat i při běžné vycházce po Pardubicích. Pokud se s některými z nich chcete seznámit a dozvědět se zajímavosti z jejich života, přijměte pozvání na entomologickou vycházku na valy pardubického zámku. Určitě najdeme různé druhy brouků, ploštic, blanokřídlého a dvoukřídlého hmyzu, možná i motýly, vážky a zástupce dalších řádů. Kromě hmyzu nebudou chybět ani ukázky dalších bezobratlých živočichů.

17. 5. – komentovaná prohlídka výstavy Jaké odění, takové uctění (Jan Kuča)


24. 5.komentovaná prohlídka Po stopách zapomenutého pardubického architekta Karla Kottena (Jan Ivanega)
Procházka připomene osobnost vedoucího městské technické kanceláře v letech 1890–1922, který z titulu své funkce zásadně ovlivnil tvář moderních Pardubic. Přesto jeho dílo upadlo v zapomnění.

7. 6.přednáška Budování nových Pardubic: socialistická přestavba města v 50. a 60. letech 20. století (Veronika Schiebelová)
Po druhé světové válce s nástupem socialismu přišla do Pardubic doba velkého budování a přestavby města v duchu socialismu. Bořila se stará zástavba, hostince, domy a vznikala řada nových částí města. V přednášce budou představeny snímky zachycující výrazné stavební počiny 50. a 60. let 20. století.

Permanentka na celý program stojí 400 Kč (dvanáct akcí). Je také možné vybrat si jen některá témata z nabídky a platit za každou akci zvlášť (komentované prohlídky 100 Kč, přednášky 50 Kč).
V případě zájmu o účast nás kontaktujte na e-mailu rezervace@vcm.cz nebo na telefonním čísle 773 819 028.
Také je možné se zaregistrovat před začátkem samotného programu ve středu 4. 1. 2023 od 8:30 hodin v přednáškovém sále Zámku Pardubice.