Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240
25. říjen - 25. listopadu 202310:00 - 18:00

Zámek Pardubice

Východočeské muzeum v Pardubicích na podzim představí svou bohatou sbírku skla! Muzejníci z pardubického zámku tak zahájí cyklus tematických měsíců, v nichž budou představovat sbírkové předměty, které spojuje materiál či lidské řemeslo. Těšit se můžete na program zaměřený na světoznámý fenomén – české sklo!

Středa 25. 10. od 9 hJitka Forejtová 100!
Přednáší Jan Ivanega, program zařazený do Muzejní akademie pro aktivní seniory
Přednáškový sál a expozice S.K.L.E.M., vstupné 100 Kč / na program platí permanentka Muzejní akademie, rezervace: bekera@vcm.cz
Během komentované prohlídky expozice S.K.L.E.M. se kurátor Jan Ivanega zaměří na díla Jitky Forejtové, sklářské výtvarnice, od jejíhož narození uplyne 25. října 2023 neskutečných sto let. Ukážeme si její napínavou uměleckou cestu od grafiky přes hutnicky tvarované a lisované sklo ke keramice a zpět ke sklu, které od sedmdesátých let 20. století pojímala zcela novátorsky. Jak je na našich komentovaných prohlídkách expozice skla zvykem, nebude chybět překvapení!

30. 10. – 10. 11. Kouzelníci se sklem
Vede Michal Hambálek a edukátoři, vzdělávací program pro školní kolektivy
Interaktivní učebna, vstupné 50 Kč, rezervace: edukace@vcm.cz
Poznejte sklářské řemeslo. Malá dílna postavená z autentických sbírkových předmětů uložených v pardubickém muzeu vás zavede do světa řemeslníků, kteří díky svému umu dokáží „vykouzlit“ třeba skleničku nebo vázu. Získáte znalosti jak o nástrojích sklářů, tak i o jejich výrobních postupech.

Sobota 4. 11. od 14 hKouzelníci se sklem
Vede Michal Hambálek, program pro rodiny s dětmi
Interaktivní učebna, vstupné 50 Kč, rezervace rezervace@vcm.cz
Poznejte sklářské řemeslo. Malá dílna postavená z autentických sbírkových předmětů uložených v pardubickém muzeu vás zavede do světa řemeslníků, kteří díky svému umu dokáží „vykouzlit“ třeba skleničku nebo vázu. Získáte znalosti jak o nástrojích sklářů, tak i o jejich výrobních postupech.

Úterý 7. 11. od 16 hKrása skla
Vede Monika Kabešová a Michal Hambálek, program zařazený do Zubříkova klubu
Interaktivní učebna a expozice S.K.L.E.M., vstupné 50 Kč, rezervace: edukace@vcm.cz
Zapojte všech pět smyslů a poznejte sklo! Zažijete tak nejen krásu skla odhalitelnou očima, ale také chuť, zvuky a vůni skla! Navíc si domů odnesete vlastní „vitráž“.

Středa 8. 11. od 9 hSklo z různých úhlů, všemi smysly
Vede Monika Kabešová a Michal Hambálek, program zařazený do Muzejní akademie pro aktivní seniory
Přednáškový sál a expozice S.K.L.E.M., vstupné 100 Kč / na program platí permanentka Muzejní akademie, rezervace: bekera@vcm.cz
Jedinečná prohlídka expozice S.K.L.E.M., kde dostanete možnost vnímat sklo z nečekaných úhlů. Při malém kvízu si ověříte některé fyzikální zákonitosti – např. lom světla, propustnost světla či jiné. K dalšímu zkoumání skla také využijete difrakční brýle, hmat, sluch, ale i čich. Součástí bude i návštěva „sklářské dílny“.

Sobota 25. 11. od 13 hVladimír Kopecký a jeho žáci
Vede Jan Ivanega, komentovaná prohlídka
Expozice S.K.L.E.M., vstupné 100 Kč, rezervace: rezervace@vcm.cz
Významný sklářský výtvarník Vladimír Kopecký oslaví 26. 11. už 92. narozeniny. Jako jeden z vůdců své generace v 50. a 60. letech formoval tvář českého skla. Svým radikálním výrazem záměrně provokoval a šokoval. V ateliéru skla na pražské UMPRUM, který vedl 18 let, vychoval řadu následovníků. Zkrátka, příběh českého skla je s osudem Vladimíra Kopeckého neodmyslitelně spjat. Na prohlídce expozice si ukážeme nejen práce Kopeckého samotného, ale i těch, kteří s jeho pojetím skla (ne)souhlasili a sklářské umění představíme jako prostředek neustávajícího dialogu.