Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Dny evropského dědictví 2023

10. září 202310:00 - 17:00

Zámek Pardubice, depozitář v Ohrazenicích, vstup zdarma

Téma: ŽIVOT V PAMÁTKÁCH

Zámek Pardubice
Volný vstup do expozic skla, numismatiky a archeologie, výstavy Jaké odění, takové uctění a na zámeckou věž
V 11, 13 a v 15 h prohlídky Pernštejnské rezidence a společenských prostor zámku (nutná rezervace na rezervace@vcm.cz)

Depozitář Východočeského muzea – Ohrazenice: TOP 8 pokladů z depozitáře
V 10, 13 a v 15 h prohlídky depozitářů s kurátory a výstava 8 unikátních artefaktů ze sbírek muzea
Ve 13 a v 15 h prohlídky konzervátorských dílen s restaurátory
Všechny prohlídky je nutné předem rezervovat na rezervace@vcm.cz
Sraz účastníků před bránou do depozitárního areálu, Semtínská 157, Pardubice – Ohrazenice. Informace v den akce na telefonním čísle 607 034 110.

Depozitáře v Ohrazenicích
Využijte unikátní příležitosti a vyrazte do útrob nového depozitáře Východočeského muzea v Pardubicích, který najdete v Ohrazenicích. V moderní stavbě navržené Adam Rujbr Architects je uloženo 16 muzejních podsbírek. Stará se o ně tým místních kurátorů a pracovníků centra dokumentace a regionální historie, jejichž pracoviště Vám v rámci speciálních komentovaných prohlídek představíme.

Konzervátorské dílny v Ohrazenicích
V rámci Dnů evropského dědictví bude také možné nahlédnout do restaurátorských dílen VČM umístěných v depozitárním areálu v Ohrazenicích. Pracovníci konzervátorského a restaurátorského oddělení se specializují na textil, keramiku, papír, kůži, kovy a dřevo. Uvidíte, jak se restauruje loutkové divadlo, pravěké nádoby, kovy z doby bronzové a železné, plakáty, textilní materiál aj.