Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Ukrajina – slovem proti agresi

14. březen - 11. dubna 202218:00 - 19:00

přednáškový sál, vstup zdarma

Ukrajina se ocitla se v centru světového dění. Jaký je náš někdejší východní soused, jaká historie jej utvářela a jací jsou jeho obyvatelé? Východočeské muzeum v Pardubicích na nadcházející pondělky připravilo přednášky, které přiblíží dějiny, kulturu a jazyk Ukrajinců, ale také historii jejich emigrace do českých zemí.

14. 3. 2022 od 18 hodin
Cesta k tragédii. Ukrajina a Rusko v historickém horizontu
Přednáška osvětlí historické a politické milníky vedoucí k současné tragédii země, která byla již v nedávné minulosti vystavena nejen ruské vojenské síle, ale i kanonádě dezinformací pracujících s pokroucenými historickými výklady. Zaměří se na motivace Putinova jednání a objasní proměnlivou roli Ukrajiny, země mezi střední Evropou a Ruskem, v ruské velmocenské politice.
Přednáší David Svoboda

21. 3. 2022 od 18 hodin
Ukrajinci v Čechách
Ukrajinská diaspora patří k jedné z nejsilnějších na světě. Co je příčinou? Jaké byly v minulosti emigrační vlny? A dotkla se některá z nich i našeho území? Přednáška seznámí posluchače se všemi velkými emigračními vlnami Ukrajinců, zvláštní pozornost bude však věnována ukrajinské meziválečné emigraci v Československu a okrajově pak i migrační vlně po roce 1989.
Přednáší Tereza Chlaňová

28. 3. 2022 od 18 hodin
Jak mluví Ukrajina
Současná ukrajinština v té podobě, v jaké ji známe teď, se začala etablovat nejpozději od konce 18. století. Funkční rozšíření a vzestup prestiže ukrajinštiny často probíhá na úkor ruštiny, vůči které byl ukrajinský jazyk kvůli svému koloniálnímu postavení ve znevýhodněné, podřízené pozici. Jak vypadá zeměpisné a společenské rozšíření ukrajinštiny? Jak mluví Ukrajina ve válce?
Přednáší Alexej Sevruk

4. 4. 2022 od 18 hodin
Přednáška je z důvodu nemoci zrušena!
Kalinová píšťalka – ukrajinské legendy, pohádky a pověsti
Ukrajinské lidová próza. Pohádky v minulosti a dnes, pohádky o zvířatech, sociální a magické pohádky, legendy a mýty. Motivy lidové prózy v moderní ukrajinské beletrii.
Přednáší Rita Kindlerová

11. 4. 2022 od 18 hodin
Ukrajina píše!
Jaká je současná ukrajinská literatura? O čem se píše v posledních desetiletích? Co vše si z ukrajinské literatury může v současné době přečíst český čtenář? Přednáška se zaměří na nejvýznamnější osobnosti ukrajinské literatury jako jsou Oksana Zabužko nebo Jurij Andruchovyč a proměnu literatury od rozpadu Sovětského svazu. Na místě bude možné prohlédnout si ukrajinské knížky současných autorů přeložené do češtiny.
Přednáší Tereza Chlaňová

Ukrajina - slovem proti agresi - plakát přednáškového cyklu