Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Příběh pardubického zámku

Zámek Pardubice

od gotické tvrze k renesančnímu paláci

Komentovaná prohlídka shrnující výsledky stavebně historického průzkumu zámku a dílčích archeologických průzkumů se stavebním historikem Bohdanem Šedou z Ústavu historických věd pardubické univerzity.

Podrobné a rozsáhlé průzkumy v posledních letech výrazně změnily a upřesnily náš pohled na vývoj a podobu zámku ve středověku a raném novověku. Cílem komentované prohlídky je s těmito objevy seznámit i širší veřejnost. Kde stál a jak vypadal hrad pánů z Pardubic? Kde bydlel Vilém z Pernštejna? Co vyprávějí kamenické značky? Kde bylo na zámku vězení? Na tyto i další otázky přinese odpověď komentovaná prohlídka, jejíž součástí bude i návštěva některých běžně nepřístupných prostor zámku – například sklepů s lapidáriem nebo takzvané Jetmarky.

Vstupenku je nutné s předstihem rezervovat!
Vstupné: 180/90 Kč.
Informace: tel. 773 819 028 nebo e-mail rezervace@vcm.cz

Zámek Pardubice

Rezervace