Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Pernštejnové v evropských dějinách

24. - 25. března 20229:00 - 17:45

Zámek Pardubice, Společenský sál

Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve spolupráci Východočeským muzeem v Pardubicích srdečně zve na konferenci Pernštejnové v evropských dějinách.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ čtvrtek 24. 3. 2022

 • 9:00-9:30 | Registrace účastníků
 • 9:30-9:50Slavnostní zahájení
  Ing. Roman Línek, MBA (Pardubický kraj), Mgr. Tomáš Libánek (Východočeské muzeum v Pardubicích), prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Univerzita Pardubice) a doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D. (Univerzita Pardubice).
 • 9:50-10:00 | Pauza na kávu

I. PERNŠTEJNŠTÍ VLADAŘI A JEJICH KARIÉRY
10:00–11:50 | Chair: Jiří Kubeš (Univerzita Pardubice)

 • 10:00–10:20 | prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Univerzita Pardubice): Cesta Viléma z Pernštejna do Itálie roku 1452
 • 10:20–10:40 | prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR): Italská výprava Vratislava Pernštejna ve světle kosmografie
 • 10:40–11:00 | PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D. (Univerzita Pardubice): Pernštejnové v militární kultuře 16. století
 • 11:00–11:20 | doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Jihočeská univerzita): Tištěná zpráva o vojenských zásluhách Jana z Pernštejna z roku 1597
 • 11:20–11:50 | Diskuse
 • 12:00–13:30 | Oběd

II. PERNŠTEJNSKÉ ŽENY
13:40–15:00 | Chair: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Jihočeská univerzita)

 • 13:40–14:00 | PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. (Masarykovo Muzeum v Hodoníně): Marie Manrique de Lara mladší a Karel z Lichtenštejna, aneb tajná láska s finančními výhodami
 • 14:00–14:20 | doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D. (Univerzita Pardubice): Italské sňatky Františky z Pernštejna a Marty Polyxeny z Fürstenberka
 • 14:20–14:40  | Mgr. Zdeňka Horáčková (Univerzita Pardubice): Polyxena z Pernštejna a kardinál Ditrichštejn v zápase o italské Piombino
 • 14:40–15:00 | Diskuse
 • 15:00–15:10 | Pauza na kávu

III. REPREZENTACE RODU: ZPROSTŘEDKOVATELÉ MÓDY, MECENÁŠI UMĚNÍ A SBĚRATELÉ
15:10–17:10 | Chair: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR)

 • 15:10–15:30 | Mgr. Milena Hajná, Ph.D., M.A. (NPÚ České Budějovice): „Oblékat se po španělsku.“ Pernštejnové a móda v 16. století
 • 15:30–15:50 | PhDr. Blanka Kubíková, PhD. (Národní galerie Praha): Pernštejnské obrazové sbírky – oblast probádaná a známá?
 • 15:50–16:10 | Pauza na kávu
 • 16:10–16:30 | PhDr. Jaroslava Kašparová, Ph.D. (Národní muzeum) Pernštejnské knižní sbírky a možnosti jejich virtuální rekonstrukce
 • 16:30–16:50 | Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D. (Jihočeská univerzita): Italské knihy pernštejnského dědice. Sbírka jazykových italik Ferdinanda Augusta Leopolda z Lobkowicz (1655–1715)
 • 16:50–17:10 | Diskuse

IV. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

 • 17:10–17:45 | Kulatý stůl (prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)

Konference je otevřena i pro laickou veřejnost. 

Pernštejnové v evropských dějinách

Pernštejnové v evropských dějinách