Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Muzejní příměstský tábor 2022

„Čáry máry Gočár!“

Termín: 15.–19. srpna 2022, každý den od 8:00 do 16:00 hodin
Pro koho: děti od 6 do 12 let

Zahrajte si s námi o prázdninách na architekta a poznejte nejzajímavější stavby Josefa Gočára v okolí!
Příměstský tábor „Čáry máry Gočár!“ se uskuteční v areálu Zámku Pardubice, ale také v jeho přilehlém okolí. Hlavním tématem příměstského tábora bude architektonické umění významného prvorepublikového architekta Josefa Gočára. Děti se prostřednictvím výstavy Přivedli svět domů. Binkovi a Josef Gočár seznámí s rozsáhlým dílem této skvělé postavy našich regionálních dějin. Zároveň se vydáme do blízkého okolí (např. Lázně Bohdaneč nebo Hradec Králové), abychom společně odhalili a prozkoumali odkaz Josefa Gočára i zde. Seznámíme se i s postavou Josefa Binka. Tento koželuh měl na slovutného Gočára nemalý vliv. Společně budou mít děti důležitý architektonický úkol – vyřešit záhadu, jak by Josef Gočár přestavěl náš pardubický zámek, kdyby se mohl s Pernštejny setkat. Vznikl by zde kubistický palác? Nebo anglická venkovská vila? Či snad stroze funkcionalistická stavba? Pobyt na pardubickém zámku doplní i trocha sportovních a jiných aktivit, neboť Josef Gočár miloval chůzi, plavání, fotografování a jiné.

Cena: 2 800 Kč za osobu zahrnuje program včetně výletů, obědů, svačin, pitného režimu; cenu je nutné uhradit do 30. 6. 2022
Termín podávání přihlášek: do 6. června 2022
Kapacita: 18 dětí
Kontakt: Monika Kabešová, muzejní pedagožka, tel.: 737 151 543, e-mail: edukace@vcm.cz
On-line přihláška