Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Historické přednášky – podzim 2022

04. říjen - 11. listopadu 202218:00 - 19:00

přednáškový sál, vstupné 50 Kč

Do zbraně! Válečníci a války východních Čech

Rok 2022 znamená pro Pardubice a východní Čechy 80. výročí od známých událostí druhé světové války: operace Silver A, heydrichiáda, vypálení Ležáků. Válka se skutečně prohnala tímto krajem. Samozřejmě se ale nejednalo o jedinou válečnou situaci, která se tohoto regionu v průběhu historie dotkla. Výročí chceme proto připomenout volně, a to přednáškovým cyklem s širším záběrem: jednotícím prvkem přednášek bude téma válečnictví a východní Čechy.

4. 10. 2022 od 18 hodin
Z Little Bighornu do Železných hor – archeologie konfliktů
Archeologie konfliktů popř. archeologie bojišť je spojena s průkopníkem tohoto oboru – americkým archeologem Douglasem Scottem, který v 80. letech 20. století prozkoumal prostor bitvy u Little Bighornu (1876). Tento moderní sub-obor archeologie mapuje a studuje pozůstatky hmotné kultury spojené s lidskými konflikty od pravěku do současnosti. Zkoumána jsou jak konkrétní bojiště, sestřelená letadla, hromadné hroby, tak i výcvikové prostory, vojenské a civilní střelnice. Na příkladu několika modelových výzkumů pokrývajících období středověku až nedávné minulosti (Visby, Towton, Wittstock, Little Bighorn, Arras, Normandie, Litva) se seznámíme se základní metodikou a přínosem tohoto vědního oboru. Druhá část přednášky se konkrétně zaměří na pozůstatky konfliktů v zalesněném prostoru Železných hor.
Přednáší Jan Musil

11. 10. 2022 od 18 hodin
Pernštejnové jako vojevůdci
Původní role středověké šlechty byla především vojenská. Tomu byla uzpůsobena výchova i výcvik chlapců i základní principy držby pozemkového majetku a správy státu, které odrážely středověké nároky na zajištění a organizaci vojska. To se na přelomu středověku a raného novověku začíná zásadním způsobem měnit. Na příkladu tří generací pánů z Pernštejna, sídlících na pardubickém zámku, přednášející dokumentuje, jakým způsobem se měnilo postavení nejvýznamnějších zemských magnátů ve vztahu k vojenskému zajištění země a k vrcholným velitelským funkcím.
Přednáší Petr Vorel
Přednášku doplní historik Petr Vorel komentovanou prohlídkou v nově otevřeném prohlídkovém okruhu Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. Speciální komentovaná prohlídka začíná v 19 hodin. Vstupné 220 Kč.

18. 10. 2022 od 18 hodin
Prusko-rakouské války 18. století ve východních Čechách pohledem archeologa
V prosinci roku 1740 pruský král Fridrich II. obsadil Slezsko. Region východních Čech se tímto krokem stal hraniční oblastí a pruský panovník díky nabytí pevností Kladsko a Svídnice získal ideální nástupní místa pro vpády na české území. V průběhu vlády Marie Terezie (1740–1780) a Fridricha II. (1740–1786) došlo k celkem čtyřem válečným konfliktům: první a druhá slezská válka (1740–1745), válka sedmiletá (1756–1763) a válka o bavorské dědictví (1778–1779). Během těchto válek se východní Čechy staly místem vojenských operací, které po sobě zanechaly v krajině celou řadu památek – ať již zaniklých nebo dodnes viditelných. Od roku 2017 probíhá jejich systematický archeologický výzkum. Na přednášce budou prezentovány dosavadní výsledky.
Přednáší Petr Hejhal

Archeologické výzkumy pozůstatků po tereziánských válkách ve východních Čechách. Přednáší Petr Hejhal

Archeologické výzkumy pozůstatků po tereziánských válkách ve východních Čechách

Archeologické výzkumy pozůstatků po tereziánských válkách ve východních Čechách

25. 10. 2022 od 18 hodin
Pardubice ve válce 1866
V roce 1866 se v Pardubicích sice nebojovalo, ale o dramatické situace nebyla nouze. Přes město se vozily zásoby pro bojující armádu, přiváželi se sem tisíce raněných, rakouská armáda tudy utíkala, shořel labský most, přišli pruští okupanti, občany čekaly rekvizice a během několika měsíců město navštívil císař, dva králové a jeden budoucí prezident. Někdo se proslavil, jiný padl nebo zemřel na choleru, třetí zchudl a čtvrtý na té mizérii dokázal dokonce vydělat.
Přednáší Jan Tetřev

1.11. 2022 od 18 hodin
Osud četaře Arnošta Hrada v kontextu událostí Mnichova 1938
Kdo byl četař Arnošt Hrad a proč spáchal sebevraždu v Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ na Králicku v říjnu 1938? Osud četaře Hrada byl mnoho let opředen nejasnostmi a dohady. V roce 2006 byla poprvé zveřejněna dosud neznámá fakta z výzkumu týkajícího se jeho života před vojenskou službou. Ačkoliv se v souvislosti se smutným ústupem československé armády z pohraničního opevnění odehrálo množství jiných tragických událostí, symbolem nesouhlasu a protestu proti mnichovské zradě se stala právě smrt četaře Hrada.
Přednáší Richard Maxmilián Sicha

Arnošt Hrad

Busta Arnošta Hrada

Pěchotní srub K S 14

8. 11. 2022 od 18 hodin
Proč dělat z historie videohru? O hrách Attentat 1942 a Svoboda: Liberation 1945
České studio Charles Games přináší českou historii na obrazovky po celém světě. V přednášce vám vývojář Ondřej Trhoň poodhalí úskalí, která s sebou přináší převedení novodobých dějin do interaktivní podoby. Jak lze ve hrách pracovat s historickou pamětí? Jak probíhala spolupráce mezi vývojáři a historiky, jaké etické aspekty přináší tvorba hry o heydrichiádě, odsunu nebo kolektivizaci?
Přednáší Ondřej Trhoň

Proč dělat z historie videohru? Přednáší Ondřej Trhoň

Proč dělat z historie videohru? Přednáší Ondřej Trhoň

Proč dělat z historie videohru? Přednáší Ondřej Trhoň