Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Dny evropského dědictví 2022

areál Zámku Pardubice, depozitáře v Ohrazenicích, vstup zdarma

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, zkr. EHD)
Vždy v září se pro širokou veřejnost zpřístupňují zajímavé a výjimečné památky, budovy, objekty i prostory, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celkově nepřístupné. Akce se koná od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a k její myšlence zvýšit povědomí o našem kulturním dědictví se dnes hlásí 50 zemí Evropské kulturní konvence.

Téma letošního roku: Udržitelná města a obce
Motto: Pečujeme o minulost pro budoucnost

Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo pro své návštěvníky následující program:
Volný vstup do expozic a výstav. Přístupná bude i vyhlídka na zámecké věži.
Připraveny jsou komentované prohlídky, které je nutné rezervovat předem: rezervace@vcm.cz nebo 607 034 110
14 h – prohlídka výstavy Jiřina Žertová: Stopy s kurátorem Jánem Gajduškem
14 h – prohlídka depozitáře v Ohrazenicích s kurátory
16 h – prohlídka depozitáře v Ohrazenicích s kurátory

Rezervace