Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Archeologické léto 2022

Zřícenina hradu Strádov, sraz v 9 h, GPS: 49.8635925N, 15.8217217E

Milovníci archeologie si v létě opět přijdou na své. V rámci Archeologického léta je Východočeské muzeum v Pardubicích zve na zříceninu hradu Strádov.
Archeologické léto pořádají Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a dalšími archeologickými pracovišti.

Zřícenina hradu Strádov se nalézá v lesním komplexu Slavické obory, v katastrálním území Ochoz u Nasavrk.
Hrad dvojdílné dispozice vznikl patrně v polovině 14. století a již v první polovině 15. století je uváděn jako pustý.
Na severním nejlépe chráněném konci ostrožny se nalézá vlastní jádro hradu zabírající plochu zhruba 276 m2. Od zbytku ostrožny bylo jádro hradu odděleno až 8 m hlubokým šíjovým příkopem o šířce 19–20 m.

Při východní hraně ostrožny před předsunutým opevněním byla objevena kumulace zahloubených objektů, z nichž některé jeví obytný či skladovací charakter. Zajímavostí je vyzdění stěn a vstupní koridory obrácené směrem ke hradu. Některé nepravidelné objekty patrně souvisí s těžbou písku a kamene. Nejvýraznějším terénním zásahem v předpolí je rozsáhlý písník užívaný ještě na počátku 60. let minulého století. Přibližně 0,5 km po proudu Chrudimky se pod hradem nalézají relikty náhonu a mlýna s kolem na spodní vodu. Z největší pravděpodobností se jedná o jeden ze 4 mlýnů zmiňovaných v roce 1438.

Pohled od severu na dochovanou část obvodové hradby hradního jádra. Foto J. Musil.

Strádov, zřícenina hradu. Plán hradu. A) hradní jádro s obytnou věží; B) suterén hospodářské stavby; C) cisterna; D) purkrabství s dochovaným sklepem; E) opevnění předhradí; F) nedokončený val; G) stezka k obj. 2. Podle J. Musila a P. Netolického.

Pohled do nitra sklepa budovy purkrabství.

Místo srazu
Před branou do obory, u pomníčku Františka Bokvaje (GPS: 49.8635925N, 15.8217217E).
V omezené míře se dá zaparkovat na polní cestě před vstupem do obory, další možností je ponechat automobil na návsi v Libáni a na místo srazu dojít pěšky.
Zřícenina hradu Strádov je dobře přístupná pro pěší i pro cyklisty, vede zvlněným terénem po lesní a polní cestě.
Účast na komentované prohlídce je bezplatná, nutná je ovšem rezervace na e-mailu musil@vcm.cz

Rezervace