Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Think tank: umění pro veřejný prostor Pardubic

29. 9. Kulaté stoly a večerní diskuse
30. 9. Procházky a komentované prohlídky

Jednou z hlavních rolí veřejných prostranství, stejně jako umění, je role kulturní a společenská. Umění vytváří, kultivuje, rozvíjí a obohacuje kulturní rozměr života společnosti i jednotlivce a prohlubuje smyslové i rozumové vnímání prostředí a života okolo nás. Více

Think tank: umění pro veřejný prostor Pardubic