Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Střílení u pernštejnských kanonů 2021

4. srpna 202114:00 - 19:00

od 14 do 19 hodin, parkán a valy pardubického zámku

Program:
od 14 do 17 h, parkán
Ukázky práce platnéře a mečíře s možností obléknout si pod odborným dohledem ochrannou zbroj
Historické palné zbraně z pernštejnské zbrojnice
Kožené zboží
Dílny pro děti – omalovánky, výroba rytíře na koni, meče nebo vlastního erbu. Opičí dráha pro statečné rytíře.
Od 16 h zahraje dobová hudba Ritornello

od 17 do 19 h, valy

Prohlídka zámeckých kanonů na valech
Puškař Miloš Skrbek se svými tovaryši předvede pušky a pistole, kterými se na pardubickém zámku a v jeho okolí bojovalo za válek Marie Terezie a Josefa II., za napoleonských válek, v neklidném roce 1848 a také za nešťastné války roku 1866.
Vystoupení šermířů ze skupiny Compagnia della Morte
O tom, jak Pernštejnové stavěli svůj zámek bude vyprávět František R. Václavík

Přijďte v oděvu současném nebo v kroji historickém a máte-li doma ručnici či pistoli doutnákovou, kolečkovou, křesadlovou aneb perkusní, vezměte ji s sebou.
Na závěr vystřelíme salvu na počest 500 let od úmrtí pana Viléma z Pernštejna
Záštitu převzal náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek