Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Petr Nikl: Dialog současného malíře s renesancí

29. září 202118:00 - 19:00

přednáškový sál, vstup zdarma

Akademický malíř Petr Nikl se zhostil nelehkého úkolu vytvořit moderní obrazy pro rodovou galerii Pernštejnů v nové zámecké expozici. Jak se mu pracovalo, v čem byla jeho práce jiná, než jeho renesančních předchůdců a v čem nás dnes renesanční malba oslovuje? Nejen o tom se rozhovoří výtvarník, ale také spisovatel, ilustrátor nebo hudebník v moderované besedě s veřejností.

„Obrazy Pernštejnů se v Pardubicích nedochovaly, ale při tvorbě nové pernštejnské expozice nám bylo jasné, že by na zámku neměly chybět. Rozhodli jsme se, že nechceme přesnou rekonstrukci, ale naopak obohatíme expozici autorskými obrazy některého ze současných malířů. Volba padla na Petra Nikla,“ vysvětluje ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. „U některých Pernštejnů vycházel z dostupných obrazových a písemných pramenů. Například u Viléma z Pernštejna z dřevořezu Bartoloměje Paprockého z Hlahol. U jiných ale jejich podobu neznáme vůbec,“ upřesňuje Libánek.

„Petr Nikl to pojal skutečně autorsky, po svém, ale zároveň s pokorou k období, kdy Pernštejnové žili, co se tehdy nosilo ve šlechtických kruzích a jakým způsobem se bohatí lidé zpodobňovali. Možná že za pár desítek let budou návštěvníci zámku přesvědčeni, že přesně takto konkrétní Pernštejnové vypadali a naše expozice tak bude novou legendou,“ podotkl Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje, který nad debatou převzal záštitu.

Vilém z Pernštejna, autor Petr Nikl