Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Archeologické léto 2021

Letecký snímek hradiště Topol

Mapa Českých Lhotic

Milovníci archeologie si v létě opět přijdou na své. V rámci Archeologického léta je Východočeské muzeum v Pardubicích zve:
10. července do pravěkého hradiště Na Hradě u obce Topol a 14. srpna do oppida České Lhotice.
Archeologické léto pořádají Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a dalšími archeologickými pracovišti

10. 7. hradiště Na Hradě u obce Topol
U Topola na Chrudimsku se v pravěku rozkládalo jedno z nejstarších hradišť v Čechách. V období kolem roku 4200 před Kristem na tomto strategickém místě nositelé lengyelské kultury postavili hradiště kontrolující komunikaci vedoucí údolím řeky Novohradky po soutok s Chrudimkou. Hradiště bylo součástí obraného a strážního systému společně se současným hradištěm na Pumberkách. V dalších obdobích bylo hojně osídlené, například Kelty nebo Slovany.
Ve 13. století se rozptýlené osídlení přesunulo do míst dnešní vsi Topol poprvé připomínané roku 1399. „V ploše někdejšího hradiště se údajně nalézala tvrz rodu z Habrova, který vlastnil vsi Topol, Kočí a Kočice. Soudí se, že tvrz mohla spolu se vsí Kočice zaniknout při tažení Matyáše Korvína v roce 1469. Topol patřil městu Chrudimi až do roku 1546, kdy byly městské majetky zkonfiskovány císařem. Není bez zajímavosti, že je v té souvislosti zmíněn pomístní název Pumberky a Kostnice, které se uchovaly do dnes.

Nutná rezervace
Sraz pro účastníky prohlídky je v 10 hodin v Topole na parkovišti u hřbitova (GPS 49.9636875N, 15.8377794E), maximální počet účastníků je 30 osob . Účast na komentované prohlídce je bezplatná, nutné je ovšem rezervace na e-mailu joskova@vcm.cz

14. 8. do oppida České Lhotice
Také druhá prohlídka zavede účastníky nad řeku Chrudimku, na samé úpatí Železných hor, kde se nachází jediné východočeské oppidum České Lhotice. Oppida, tedy opevněná sídliště, představují výrazný evropský fenomén závěru doby laténské. Lokalita České Lhotice je archeologickou památkovou rezervací. Dnes je možné vidět mohutné opevnění tvořené trojnásobné valové opevnění. Na samém vrchu se rozkládá prostorná ´akropole´.
České Lhotice svým dosud zachovalým opevněným a výrazným geniem loci přitahují i dnes. Mimo jiné se staly impulzem ke zbudování archeoskanzenu v obci pod hradištěm.

Prohlídka začne v 10 hodin na nasavrckém náměstí u restaurace Pod Lipou a potrvá přibližně dvě hodiny. Po skončení exkurze na oppidu je možné navštívit archeoskanzen Země Keltů. I na tuto prohlídku je nutná rezervace na e-mailu joskova@vcm.cz

Rezervace