Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Ornitologická vycházka k písníkům Oplatil

1. února 20208:30 - 12:00

sraz v 8.30 před nádražím ve Stéblové

Ornitologická vycházka kolem písníků Oplatil a Čeperka seznámí účastníky s problematikou ohrožení mokřadů a jejich vzácných ptačích obyvatel. Na pískovnách budeme pozorovat a určovat zimující vodní ptáky za pomoci stativového dalekohledu s velkým zvětšením. Doporučujeme vzít i vlastní dalekohledy, teplé oblečení, terénní obuv a svačinu.
Sraz v sobotu 1. 2. 2020 v 8.30 před nádražím ve Stéblové (v návaznosti na vlaky z Pardubic i Hradce Králové).
Předpokládaný konec okolo poledne.
Délka: asi 8 kilometrů.
Vhodné i pro rodiny s dětmi.
Pořádá Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, vede Libor Praus (praus@vcm.cz, mob.: 605 522 692)

Světový den mokřadů
Světový den mokřadů připadá na 2. února. Připomíná se jím výročí podpisu Úmluvy o ochraně a rozumném využívání mokřadů majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, ke kterému došlo 2. února 1971 v íránském městě Ramsar (proto zkráceně nazývána také jako Ramsarská úmluva). Ornitologové při této příležitosti pořádají o prvním únorovém víkendu vycházky za zimujícími vodními ptáky pro veřejnost.

Pár labutí velkých

Slípka zelenonohá

Volavka popelavá

Morčáci velcí