Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Křest knihy o denárovém pokladu z Chýště

7. září 202017:00 - 18:00

Od 17 hodin, Sál Jana Kašpara, Reálka Pardubice

Slavnostní představení publikace Hromadný nález denárů z konce 10. století z Chýště (okr. Pardubice).
Zúčastní se hlavní autor Jiří Lukas, vedoucí redaktor ediční řady Monumenta Numismatica Jiří Militký a autor všech fotografií Tomáš Smělý.

Monumentální kniha numismatika Jiřího Lukase a dalších specialistů představuje zevrubnou analýzu mimořádného nálezového souboru denárů z posledního desetiletí 10. století, objeveného v roce 2015 nedaleko východočeské obce Chýšť. V současnosti se jedná o početně i obsahově nejvýznamnější depot svého druhu, který byl na našem území kdy nalezen. Autoři se tak v publikaci pokouší na základě rozboru jednotlivých ražeb převážně z pražské a vyšehradské mincovny osvětlit dosud jen velmi málo probádanou etapu českého mincovnictví na sklonku vlády přemyslovského knížete Boleslava II. (972–999). Kniha se věnuje především chronologickému zařazení denárových typů a variant, ale také proměně technologie výroby mincí v daném období. Svým významem se dotýká nejen numismatiky, ale nesporně přispívá i k obecnému poznání historie českých a středoevropských dějin raného středověku.
Vstup zdarma.

Denáry z chýšťského depotu