Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Debata 100: Osudy československé ústavy 1920

1. října 202018:00 - 19:30

Od 18 h, přednáškový sál na pardubickém zámku

Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo třetí ročník úspěšné debaty věnované stoletým výročím české historie. Tentokrát je ústředním tématem nejvyšší zákon státu – Ústavní listina Československé republiky, která vešla v platnost 29. 2. 1920. Tento dokument, jenž měl být završením revolučních snah o demokratický československý stát, přinesl novou definici republikánské formy státu, základní práva a povinnosti občanů a podobu moci zákonodárné, výkonné a soudní. Mezi diskutujícími budou renomovaní historici a právníci doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D., prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. a PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

V první části debaty se diskutující budou věnovat vzniku Ústavní listiny a tomu jak vypadalo realizování jednotlivých paragrafů v praxi. Druhá část bude zaměřena na srovnání se současnou ústavou. Pokusíme se zjistit, v čem jsme se poučili z minulých chyb, jak moc se navazuje na prvorepublikový dokument a jak to vypadá s dnešní praxí dodržování nejvyššího zákona státu.

Alfréd Meissner předseda ústavního výboru Revolučního národního shromáždění

Preambule ústavní listiny ČSR

Tomáš Garrigue Masaryk