Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Archeologické přednášky 2020

4. - 25. března 202018:00 - 19:00

přednáškový sál

V souvislosti s mimořádnou situací týkající se koronaviru jsou přednášky od 11. 3. až do odvolání zrušeny.

Archeologické přednášky pořádá Východočeské muzeum vždy na jaře a na podzim. Archeologické oddělení prostřednictvím přednášek pro veřejnost přibližuje práci archeologů, prezentuje výsledky nejnovějších výzkumů anebo vzdělávacím způsobem sděluje možné interpretace jednotlivým artefaktů či archeologických situací a uvádí je do širších geografických a historických souvislostí.
Přednášky se konají v přednáškovém sále vždy ve středu. Vstupné je 40 Kč.

Přednášky pro veřejnost v obcích
Po domluvě s Mgr. Terezou Joškovou lze zdarma uspořádat prezentaci o archeologických nálezech objevených v rámci dané obce. Pro přednášku je třeba ze strany zájemce zajistit příhodné místo, promítací plochu a přístroj na promítání.

4. 3. 2020 od 18 h, přednáškový sál
Počátky zpracování kovů ve Starém světě a jejich odraz v českých nálezech
Jaké byly první artefakty z kovu, které poprvé vzešly z rukou člověka? První měděné předměty jsou známy již od 9. tisíciletí př. Kr. na Předním východě, kde jen o něco později poprvé došlo i k extrakci kovů z rud. Metalurgické a prospektorské znalosti se záhy rozšířily z Anatolie i na Balkán, odkud se dostaly výrobky z mědi i na naše území. Ve 4. tisíciletí je slévání kovu, konkrétně mědi, doloženo již i v Čechách. Kromě ní nelze v pozdní době kamenné opomenout zpracovávání zlata a podle moravských nálezů nelze vyloučit ani výrobu předmětů stříbrných. Eneolitická kovová metalurgie pak vyvrcholila s nástupem slévání bronzu na počátku 2. tisíciletí př. Kr.
Přednáší PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.

11. 3. 2020 od 18 h, přednáškový sál
Pohřební ritus v mladší a pozdní době kamenné
Pohřební ritus mladší a pozdní doby kamenné je sondou do duchovního světa tehdejších obyvatel. Co o něm vypovídá poloha zemřelých, různá orientace na světové strany a výbava hrobů? Proč některé kultury s těly mrtvých manipulovaly pro nás poněkud zvláštním způsobem? Jak mohla vypadat víra tehdejších lidí založená na animismu, animatismu, démonismu a tvořícím se prototeismu? Přednáška představí pohřební ritus jednotlivých epoch staršího zemědělského pravěku – od kultury s lineární keramikou až po kulturu zvoncovitých pohárů. Nálezy hrobů a jejich výbava zároveň umožňuje nahlédnout do úrovně uspořádání tehdejších komunit a jejich sociálního rozdělení.
Přednáší doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.

18. 3. 2020 výjimečně od 17 h, přednáškový sál
Závěr doby kamenné ve východních Čechách
V průběhu pozdní doby kamenné se území celých Čech a Moravy stalo místem, kde se prolínaly nejrůznější kulturní vlivy. Stranou tohoto dění nezůstaly ani nejúrodnější části východních Čech. Intenzita osídlení u nás ovšem byla značně různá. Nejčastěji se tak zde s přítomností člověka v pozdní době kamenné setkáváme v časném, starším a pozdním eneolitu. Ve středním a mladším eneolitu bylo osídlení výrazně řidší. I tak se v této době ve východních Čechách objevují kulturní vlivy, o jejichž přítomnosti neměli dlouho tušení ani samotní archeologové.
Přednáší PhDr. David Vích

25. 3. 2020 od 18 h, přednáškový sál
Vrtané kamenné nástroje a zbraně (e)neolitu
Archeolog Radomír Tichý experimentálními postupy poznává technologie vrtání kamenných broušených nástrojů neolitu a eneolitu. Je paradoxem, že ke starší technologii vrtání kamene v neolitu existuje početnější opora v archeologických pramenech, nežli je tomu pro období následující. Proto je přednáška postavena na srovnání obou období. Obsahem jsou výsledky experimentů autora založených na autenticitě dochovaných archeologických dokladů výrobního řetězce zpracování kamene.
Přednáší doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.