Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Zámek plný knih 2019

8. listopadu 201910:00 - 17:00

sál Jana Kašpara, Reálka (Krajský úřad)

Zdá se to neuvěřitelné, ale malý knižní veletrh nejen odborné literatury Východočeského muzea v Pardubicích bude mít v listopadu už deváté pokračování.
Původní vize uspořádat propagační a prodejní akci publikací vydávaných prioritně paměťovými institucemi ČR se postupně měnila, až získala velmi specifickou podobu. Stala se jednak místem setkávání knihovníků, historiků, archeologů a dalších odborníků pracujících v kulturních institucích a zároveň i oblíbeným „veletrhem“ menších regionálních nakladatelství nebo vydavatelů specializujících se na odbornou, případně populárně naučnou literaturu.
Letošní ročník však bude odlišný. Celý areál zámku prochází výraznou rekonstrukcí, a proto se Zámek plný knih výjimečně koná v sále Jana Kašpara v budově bývalé reálky, dnes sídle Krajského úřadu Pardubického kraje. Ačkoli bude prostorově poněkud limitovaný, počet vystavovatelů přesáhne i letos dvě desítky.

Kontak pro vystavovatele i návštěvníky: tetrevova@vcm.cz

10:00 – slavnostní zahájení


13:00 – prezentace publikací nakladatelství Lenka Gotthardová

14:00 – prezentace publikace – Tomáš Libánek, Petr Feldstein: Skoro proti všem, Grada 2019
Legendární týdeník Student zná snad každý, kdo zažil druhou polovinu šedesátých let. Když s jeho vydáváním souhlasil sám prezident Antonín Novotný, netušil, jak moc mu přeroste přes hlavu. Celostátní týdeník se nestal běžným studentským časopisem, jak by se podle názvu mohlo zdát. Postupně měl až šedesátitisícový náklad, širokou čtenářskou obec i tematický záběr. Především však byl odvážnější než jiné časopisy, jak odpovídalo naturelu jeho mladých autorů. Z napínavého příběhu Studenta a jeho tvůrců vznikla kniha Skoro proti všem. Není jen autentickým svědectvím doby a dramatické etapy v historii české žurnalistiky. Pozorný čtenář v ní rozpozná nejednu paralelu s dneškem; i jako určité varování.

Skoro proti všem

14:30 – prezentace publikace – Sylva Šimsová: Láska v exilu 1949–1950. Z deníků a dopisů Sylvy Šimsové a Karla Janovického, RONADO 2019
Kniha vychází u příležitosti 88. výročí narození významné knihovnice, exulantky a skautky Sylvy Šimsové.
V ní nás díky úryvkům z deníků, korespondencí a vzpomínek vtahuje do života dvou mladých lidí, sebe a svého tehdejšího přítele, nynějšího manžela. Jejich vztah byl v letech 1949 až 1950 prověřován zkouškami nejtěžšími. Útěkem za hranice, nedobrovolným odloučením, čtrnáctiměsíčním protloukáním se německými lágry a snahou společně emigrovat do Británie. Uprchlický systém jim dlouho neumožňoval žít ve stejném táboře, protože nebyli manželským párem. Německý systém jim zase nedovoloval se vzít, protože nemohli dostat souhlas ženichových rodičů, kteří zůstali v Československu.
V publikaci se nachází na padesát dobových fotografií a dokumentů.
Karel Janovický (Joviš, narozen 1930 v Plzni, syn operního zpěváka Bohuše Šimsy) vystudoval v Británii hudbu, pracoval jako skladatel a později jako rozhlasový pracovník BBC, kde vedl československé oddělení.
Sylva Šimsová (Švestka, narozena 1931 v Praze, dcera politika Karla Maiwalda) vystudovala v Británii knihovnictví, pracovala v knihovnách a učila na knihovnické škole.

Láska v exilu

17:00 – ukončení veletrhu

Seznam vystavovatelů
Archeologický ústav AV ČR Brno
Duhová kočka
Expedice F. L. Věka
Galerie Art Francesco
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Hvězdárna Pardubice
Kosmas Pardubice
Muzeum a galerie Orlických hor
Muzeum Českého ráje v Turnově
Muzeum Novojičínska
Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
Nakladatelství Flétna
Nakladatelství GAUDEAMUS – Filozofická fakulta UHK
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Lenka Gotthardová
Nakladatelství REGIONA, Helena Rezková
Nakladatelství RONADO
Nakladatelství Usborne – SUNRISE English Books
Národní památkový ústav
Národní technické muzeum
Univerzita Pardubice
Vašíček Karel
Vydavatelství OFTIS s.r.o.
Východočeské muzeum v Pardubicích