Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Debata 100: Žena do politiky (ne)smí

1. října 201918:00 - 19:00

přednáškový sál

Debata 100 je program Východočeského muzea v Pardubicích věnovaný stoletému výročí volebního práva žen v českých zemích. O ženách volených i volících budou v přednáškovém sále Zámku Pardubice debatovat přední čeští historici zabývající se problematikou postavení žen na přelomu 19. a 20. století a za první republiky – Jana Malínská, Dana Musilová a Jiří Havelka. Prostor bude patřit také otázkám posluchačů. Diskusi budou moderovat historička Martina Halířová a Tomáš Jireček.


Otázka zapojení žen do politického života společností rezonovala již před rokem 1918. Ale teprve v roce 1919 vyšel Volební řád do obcí, který garantoval právo volit do obecního zastupitelstva všem státním občanům nově vzniklé Československé republiky bez rozdílu pohlaví starším 21 let.
Název debaty je inspirován názvem knihy Jany Malínské Do politiky žena nesmí, proč?