Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Dny evropského kulturního dědictví 2018

16. 9. 2018, areál pardubického zámku, vstup zdarma
Objevte svět památek před vaším prahem a vydejte se s námi po stopách pardubické historie.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, zkr. EHD)
Vždy v září se pro širokou veřejnost zpřístupňují zajímavé a výjimečné památky, budovy, objekty i prostory, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celkově nepřístupné.
Akce se koná od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a k její myšlence zvýšit povědomí o našem kulturním dědictví se dnes hlásí 50 zemí Evropské kulturní konvence.
Téma letošního roku je: Společné dědictví, společné hodnoty.

Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo pro své návštěvníky následující program:Volný vstup do expozic a výstav. Zpřístupněna bude i vyhlídka na zámecké věži.
V 11, 14 a v 16 h se můžete v rytířských sálech zúčastnit komentovaných prohlídek Proměny Zámku Pardubice. Nutná rezervace na bekera@vcm.cz. Seznámíte se s proměnou zámku z panského sídla v 16. století v hospodářský objekt v 19. století a pak v sídlo Muzejního spolku po vzniku Republiky československé.
V 11 a 14 h se uskuteční komentované vyhlídky ze zámecké věže. Matěj Bekera vám ukáže proměny pardubického urbanismu mezi léty 1845–1945. Přiblíží regulační studie, jak změnily tvář města a k jakým stavebním a uměleckým proměnám Pardubic docházelo.