Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Muzejní příměstský tábor 2017

Východočeské muzeum v Pardubicích pořádá Muzejní příměstský tábor
Termín: 10.-14. července 2017, každý den od 8 do 16 hodin
Pro koho: děti od 7 do 12 let

Příměstský tábor zahrnuje program v areálu Zámku Pardubice, v jeho okolí, parku Na Špici, výlet na Kunětickou horu a na farmu Apolenka ve Spojile. Děti budou mít zázemí v Zámku Pardubice, navštíví jednotlivá odborná oddělení Východočeského muzea a zúčastní se populárně-naučného programu, her, sportovního programu.

Cena: 1500,- za osobu zahrnuje program včetně výletu, oběd, dvě svačiny, pitný režim; platbu je nutné provést do 15. 6. 2017

Přihlášku zašlete vyplněnou, podepsanou a naskenovanou e-mailem na kontaktní adresu prochazkova@vcm.cz
Přihláška je platná pouze s uhrazenou platbou 1500,- Kč ke dni 15. 6. 2016! Platbu je možné provést v hotovosti v sekretariátu Východočeského muzea v Pardubicích, Zámek 2 nebo na účet číslo 26534561/0100. Variabilní symbol Vám bude přidělen při přijetí přihlášky.

Termín podávání přihlášek: do 29. května 2017
Kapacita: 18 dětí
Kontakt: Pavla Procházková, muzejní pedagožka, tel.: 773 819 210, e-mail: prochazkova@vcm.cz