Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Rok Karla IV. na Zámku Pardubice

Zámek Pardubice, 6.4.2016 - 30.11.2016

Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo v roce 700. výročí narození Karla IV. cyklus historických přednášek, Den oslav narození Karla IV. a výstavu České korunovační klenoty na dosah. Návštěvníci se dozvědí dosud neznámé skutečnosti o životě Karla IV., který byl nejen velkým panovníkem, ale také člověkem z masa a kostí se silnými i slabšími stránkami. Poznají jeho duchovní inspirace, myšlení, filozofický rozhled nebo vztah k odkazu předků. Dostane se i na Karlovo spojení s prvním českým arcibiskupem Arnoštem z Pardubic či zakladatelskou činnost včetně budování hradu Karlštejn.

6. 4. 2016 v 17 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
Dědictví slavných předků – Karel IV. a rodová tradice
Přednáší: Václava Kofránková
Úcta k předkům a touha po vzestupu vlastního rodu hrála v Karlově myšlení klíčovou roli. Koho ze svých předků nejvíce obdivoval a jak pracoval s odkazy na předky ve své politické činnosti? Na podobné otázky odpoví tato přednáška.

14. 5. 2016
Den oslav narození Karla IV.
vstupenka na program celého večera bude k dostání v pokladně Východočeského muzea nebo na www.ticketportal.cz, cena 120 Kč
v 17 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
„Kdepak jsou komnaty fraucimoru?“ Císař Karel IV. a hrad Karlštejn v historické tradici
Přednáší: David Venclík
Jak se vyvíjely interpretace domnělého císařova nařízení, které ženám znemožňovalo pobyt na Karlštejně? Kdy a z jakých důvodů se v hradních pověstech objevil karlštejnský havran? Proč němečtí učenci v první polovině 19. století spojovali založení hradu s legendami o svatém grálu? Proměny odrazu dějin Karlštejna v historickém povědomí lze vystopovat v Hájkově Kronice české, v Balbínových spisech i v historických povídkách Václava Beneše Třebízského. Do jaké míry jejich podání utváří naše představy o Karlu IV. a jeho legendárním stavebním projektu?
v 19 h, historická expozice, 40 Kč
Pardubice (nejen) za vlády Lucemburků
Komentovaná prohlídka historické expozice Pardubice – příběh města.
ve 20 h, rytířské sály, vstupné 100 Kč
Flos Florum
Gotická hudba v podání Jitky Baštové a Jindřicha Macka. Loutna a akordeon rozezní zámecké nádvoří skladbami z rukopisu Vyšebrodského či výběrem z Jistebnického kancionálu. Název programu vychází z názvu dvouhlasé písně Květ mezi liliemi, která pochází z rukopisu z počátku 15. století.

26. 5. 2016 v 17 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
Karel IV. a Arnošt z Pardubic v literatuře
Přednáší: Dita Křišťanová
Karel IV. se objevuje v mnohých literárních dílech jako literární postava. Asi nejznámější je obraz laskavého panovníka ve Vrchlického Noci na Karlštejně, později zfilmované Zdeňkem Podskalským. Karel IV. však vystupuje také jako glosátor v Baladách a romancích Jana Nerudy. Přednáška představí českého krále a římského císaře v literatuře, ukáže, jak jednotliví autoři vladaře vnímají a jak se odklánějí od historické skutečnosti. Opomenut nebude ani jeho souputník, Arnošt z Pardubic.

20. 9. 2016 v 18 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
Karel IV. a jeho duchovní inspirace
Přednáší: Václava Kofránková
Karlovo vzdělání, etická východiska, zájem o historii a filozofický rozhled ve světle jeho politické a zakladatelské činnosti.

18. 10. 2016 v 17 h, přednáškový sál, vstupné 50 Kč
Karel IV. – profil osobnosti
Přednáší: Petr Čornej
Císař a král Karel IV. bývá často nahlížen převážně na základě svých státnických činů, jimiž vstoupil do dějin. Badatele i širší kulturní veřejnost však právem zajímá, jaký byl jeho vnitřní život. Přednáška se proto pokusí nastínit psychologický portrét velkého panovníka a představit jej jako člověka z masa a kostí, včetně jeho silných i slabších stránek. Možná nám pak Karlův zjev i dílo budou srozumitelnější a sympatičtější.