Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Stavění májky ve Střemošicích u Luže 16. 4. 2017

Tradice stavět máje, zelené stromy se symbolickým významem obrody v přírodě, plodnosti a růstu, se ve východních Čechách uplatňuje nejčastěji v měsíci květnu. Tradičně zde s nimi souvisejí i slavnosti a zábavy, při kterých má hlavní úlohu mládež. Zelený strom, označovaný jako máječek, májka nebo máj, patří ovšem k výročním i rodinným obyčejům v průběhu celého roku, tedy nejen ke květnu! Formu i uplatnění může mít různé. Jednou ze slavností mládeže, k níž se staví, je událost, obvykle nazývaná „Věneček s průvodem“. Ve Střemošicích ji pořádají již na Velikonoční neděli. Strom na máj se kácí na Zelený čtvrtek, v neděli dopoledne se muži z obce sejdou ke stavění. Jejich prestiží je, že stavění provádějí ručně za pomoci bidel s lanovými oky a žebříku. V roce 2017 měla májka výšku „pouze“ 25 m a postavit ji ve větrném počasí bylo mistrovským dílem. Přetrvává úsilí vztyčovat máje co nejvyšší: prvotně šlo o výraz úcty k zelenému stromu, vyvýšenému na bidle k ochraně celého sídla.